Формальне, неформальне та інформальне освітнє середовище: інтерпретація, потенціал, співробітництво

 • Заярна, В. С.  Організаційно-педагогічні основи міжнародного співробітництва у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді у Європейському союзі [Текст] : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / В. С. Заярна ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; науковий керівник Л. В. Пшенична. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 330 с.

***

 • Алєксєєнко, С. Д.  Проблема формалізації педагогічного знання у вітчизняній дидактиці в 60–80-х рр. ХХ століття [Текст] / С. Д. Алєксєєнко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 5. – С. 46–48.
 • Андрущенко, В.  Філософія неформальної освіти: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2013. – № 4. – С. 5–9.
 • Анищенко, О.  Неформальне навчання у полікультурному середовищі [Текст] : [освіта дорослих; міжнародний досвід; зустріч у Латвії] / О. Анищенко // Освіта. – 2016. – № 36/37, 31 серпня – 7 вересня. – С. 6.
 • Бабушко, С. Р.  Вивчення дорослими іноземної мови у неформальному освітньому середовищі як засіб міжкультурного діалогу [Текст] / С. Р. Бабушко, Л. С. Соловей // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 4. – С. 47–54.
 • Буковська, О.  Неформальне навчання математики: інтеграція [Текст] / О. Буковська // Математика в рідній школі. – 2017. – № 10. – С. 9–15.
 • Василенко, О. В.  Розвиток функціональної грамотності в системі неформальної освіти дорослих [Текст] / О. В. Василенко // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 3. – С. 34–41.
 • Возняк, О.  Порівняльний аналіз формальної та неформальної освіти в контексті євроінтеграції освітнього простору [Текст] / О. Возняк // Вища школа. – 2016. – № 2. – С. 41–47.
 • Глива, Я. М.  Неформальна освіта дорослих у контексті управління інноваційним розвитком [Текст] : [в різних країнах світу] / Я. М. Глива // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06-07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державний адміністрація ; Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 208–210.
 • Заярна, В.  Змістові засади розбудови міжнародного співробітництва ЄС у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді [Текст] / В. Заярна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 435–442.
 • Заярна, В.  Особливості розбудови міжнародного співробітництва у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді у ЄС: організаційно-процесуальний аспект [Текст] / В. Заярна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 230–239.
 • Заярна, В. С.  Сфера неформальної освіти в Україні: сучасний стан, складові, потенціал щодо міжнародного співробітництва [Текст] : [неформальна освіта – “освіта впродовж життя”] / В. С. Заярна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 63–66.
 • Капіруліна, С. Л.  Неформальна освіта вчителя географії: теорія, практика і досвід [Текст] / С. Л. Капіруліна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 360–367.
 • Матат, Д.  15 євро на неформальну освіту [Текст] : [розповідь Гінтарас Степонавічус – екс-міністр освіти і науки, а нині члена Комітету освіти, науки і культури Парламенту Литовської Республіки про неформальне навчання у Литві] / Д. Матат // Освіта України. – 2015. – № 44/45, 9 листопада. – С. 13.
 • Матат, Д.  Неформальна освіта: усе геніальне – просте [Текст] : [освіта, орієнтована на дітей, які не можуть відвідувати школу] / Д. Матат // Освіта України. – 2015. – № 11/12, 13 березня. – С. 69.
 • Наумчик, І.  Інтеграція формальної, неформальної та інформальної освіти в розвитку професійної культури керівника позашкільного навчального закладу [Текст] / І. Наумчик // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 1-3. – С. 33–38.
 • Ніколенко, Л. Т.  Професійний розвиток педагогів у формальній, неформальній та інформальній освіті дорослих: історико-педагогічний апект [Текст] / Л. Т. Ніколенко // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 4. – С. 25–27.
 • Панченко, Є. А.  Самореалізація творчого потенціалу молоді засобами неформальної освіти в США [Текст] / Є. А. Панченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 143–145.
 • Пономаренко, О. М.  Особистісне зростання вчителя засобами неформальної та інформальної освіти [Текст] : тренінг для педагогів / О. М. Пономаренко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 32–35.
 • Раус, В.  Використання технологій неформальної освіти вчителів початкових класів у системі методичної роботи [Текст] : з досвіду роботи методичних об’єднань / В. Раус // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 38–39.
 • Сидорчук, Ю. Ю.  Розвиток неформальної екологічної освіти старшокласників [Текст] / Ю. Ю. Сидорчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 313–319.
 • Солощенко, В. М.  Інтерпретація поняття неформальна освіта: погляд німецькомовного суспільства [Текст] / В. М. Солощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 196–203.
 • Сорока, В.  Неформальне навчання й онлайн-платформа [Текст] : ІКТ в освіті має зазнати істотних змін: світовим трендом є бачення ІТ-компетентності як базових навичок, “грамотності ХХІ століття” / В. Сорока // Освіта України. – 2016. – № 5, 8 лютого. – С. 4.
 • Сулаєва, Н. В.  Артефакти неформальної мистецької освіти в Україні [Текст] : [з найдавніших часів до кінця ХІІІ ст. (Київської Русі)] / Н. В. Сулаєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 194–202.
 • Сулаєва, Н. В.  Менеджмент неформальної мистецької освіти в педагогічному університеті [Текст] / Н. В. Сулаєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 304–314.
 • Сулаєва, Н. В.  Неформальна мистецька освіта студентів вищих навчальних закладів України [Текст] / Н. В. Сулаєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 394–405.
 • Сулаєва, Н. В.  Основні підходи до менеджменту неформальної мистецької освіти в художньо-творчих колективах вищих педагогічних навчальних закладів [Текст] / Н. В. Сулаєва // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка ; [відп. ред. Л. Л. Безобразова]. – Полтава : ПНПУ, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 256–262. – (Педагогічні науки).
 • Сулаєва, Н. В.  Теоретико-методологічні засади неформальної мистецької освіти майбутніх вчителів [Текст] / Н. В. Сулаєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 363–370.
 • Терьохіна, Н. О.  Особливості розвитку неформальної освіти дорослих в Україні [Текст] / Н. О. Терьохіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 79–87.
 • Терьохіна, Н. О.  Теоретичні й методичні засади неформальної освіти дорослих: американський контекст [Текст] / Н. О. Терьохіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 203–209.
 • Про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної освіти)” [Текст] : проект закону / Україна // Управління освітою. – 2015. – № 6, березень. – С. 30–31.
 • Шумілова, А. В.  Освітянський кластер роботи Національного природного парку “Слобожанський” [Текст] : [розглянуто особливості безперервної неформальної екологічної освіти у НПП “Слобожанський”] / А. В. Шумілова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / МОН України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. А. Пересадько, О. О. Жемеров, А. П. Голіков та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 141–145.
 • Якобсоне, А.  Розвиток неформальної освіти дорослих в Україні [Текст] / А. Якобсоне // Педагогічна газета. – 2016. – № 6, листопад – грудень. – С. 5.