Фізичні навантаження: індивідуальний підхід, адаптація, нормування

Беданокова, Л. Ш.  Влияние физических нагрузок на когнитивные функции студентов [Текст] / Л. Ш. Беданокова // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 8. – С. 52–55.

Бурла, А. О.  Нормування тренувального навантаження у підготовці юних спортсменів [Текст] / А. О. Бурла, А. І. Кудренко, В. Ф. Котов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 532–537.

Вінничук, Ю. Д.  Фактор росту ендотелію судин при фізичних навантаженнях з різним механізмом енергозабезпечення м’язової діяльності [Текст] / Ю. Д. Вінничук, Л. М. Гуніна // Фізіологічний журнал. – 2015. – Т. 61, № 1. – С. 63–71.

Воропай, С.  Вплив тренувальних навантажень різної переважної спрямованості на рівень прояву специфічних здібностей юних велосипедистів 13–16 років [Текст] / С. Воропай // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2013. – №1. – С. 118–122.

Денисенко, Ю. П.  Стратегия долговременной адаптации к физическим нагрузкам и их влияние на эффективность спортивной деятельности [Текст] / Ю. П. Денисенко, Ю. В. Вісочин, Л. Г. Япенко // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 8. – С. 27–30.

Ежов, П. Е.  Интегральный показатель величины тренировочной нагрузки специализированных упражнений в футболе [Текст] / П. Е. Ежов // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 2. – С. 72–73.

Іваній, І. В.  Індивідуалізація рухових навантажень старшокласників з різним рівнем здоров’я на уроках фізичної культури [Текст] / І. В. Іваній, О. Ю. Корнієнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 1. – С. 64–69.

Квашук, П. В.  Интегральные компоненты нормирования тренировочной нагрузки при проведении занятий аэробикой [Текст] / П. В. Квашук, Е. М. Антипова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2011. – № 5. – С. 15–18.

Кропта, Р.  Порогові навантаження в функціональній підготовці кваліфікованих веслярів [Текст] / Р. Кропта, Л. Єракова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2013. – № 1. – С. 135–138.

Лапицький, В. О.  Спеціалізовані навантаження як компонент техніко-тактичних дій висококваліфікованих спортсменів (на прикладі хокею на траві) [Текст] / В. О. Лапицький // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 449–452.

Линниченко, Е. Р.  Влияние физических нагрузок на метаболический статус спортсменов разных специализаций [Текст] / Е. Р. Линниченко // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2013. – Т. 8, № 1. – С. 200–208.

Мартынюк, О. В.  Структура и содержание программы физических нагрузок с использованием круговой тренировки в занятиях аэробикой с женщинами первого зрелого возраста [Текст] / О. В. Мартынюк // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 6. – С. 37–42.

Міхеєнко, О. І.  Фізичне навантаження в оздоровчому тренуванні [Текст] / О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції, 25–26 квітня 2002 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Факультет фізичної культури ; [редкол.: В. Г. Григоренко, О. А. Томенко, Т. О. Лоза, Ю. О. Лянной та ін.]. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 48–52.

Оцінка тренувальних ефектів силових навантажень у дівчаток молодших класів [Текст] / О. В. Іващенко [та ін.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2016. – № 1. – С. 3–15.

Полуляшенко, М. С.  Вплив фізичного навантаження на рівень здоров’я студента [Текст] / М. С. Полуляшенко, М. М. Твердохліб, С. В. Дяченко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університет ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 225–226.

Тамбовцева, О. В.  Залежність рівня здоров’я від інтенсивності фізичних навантажень [Текст] / О. В. Тамбовцева // Довкілля та здоров’я. – 2015. – № 2. – С. 29–32.