Фізична реабілітація пацієнтів із хворобами суглобів

Сулимцев, Т. И.  Физическая реабилитация и профилактика наиболее часто встречающихся заболеваний суставов [Текст] : учебное пособие / Т. И. Сулимцев ; Комитет Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму, Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка : [Московская государственная академия физической культуры], 2000. – 99 с.

***

Беспалова, О. О.  Форми ЛФК для дітей з дисплазією кульшових суглобів [Текст] / О. О. Беспалова, І. І. Коротун // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 34–38.

Валевський, С.  Обґрунтування необхідності використання спеціальних тренажерів у фізичній реабілітації хворих з контрактурою ліктьового суглобу [Текст] / С. Валевський, Н. Науменко, К. Бондаренко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2012. – № 1. – С. 233–238.

Дейкун, І. О.  Досвід використання комплексної фізреабілітаційної програми з хворими на остеоартроз колінного суглоба [Текст] / І. О. Дейкун, Ю. М. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, (19–20 квітня 2007 р.) / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 300–304.

Етапне відновлювальне лікування дітей з дисплазією кульшових суглобів при дитячому церебральному паралічі [Текст] / А. В. Пчеляков [та ін.] // Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия. – 2012. – № 1. – С. 3–7.

Звіряка, О. М.  Застосування гідрокінезомеханотерапевтичного пристрою при постіммобілізаційних контрактурах гомілковостопного суглоба [Текст] / О. М. Звіряка, А. М. Руденко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 233–234.

Калиниченко, І. О.  Особливості організації оздоровчо-реабілітаційної діяльності з дітьми старшого дошкільного віку із ознаками гіпермобільності суглобів [Текст] / І. О. Калиниченко, Ю. Л. Дяченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 41–44.

Ковальова, А. Ю.  Основні аспекти реабілітації дітей першого року життя при вродженій дисплазії кульшового суглоба [Текст] / А. Ю. Ковальова, Т. В. Бугаєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 1. – С. 180–184.

Коломаченко, В. І.  Вплив методів знеболювання на ранню реабілітацію пацієнтів після ендопротезування кульшового суглобу [Текст] / В. І. Коломаченко // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – № 1. – С. 53–58.

Копитіна, Я. М.  Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на функціональний стан колінного суглоба після хірургічного лікування травм у футболістів [Текст] / Я. М. Копитіна, Т. С. Яруш // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 78–81.

Корж, М. О.  Сучасні питання реабілітації хворих із порушенням функції суглобів унаслідок вогнепальних травм опорно-рухової системи [Текст] / М. О. Корж, В. О. Танькут, О. Г. Шевченко // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – № 1. – С. 31–36.

Купина, В. В.  Алгоритм застосування фізіотерапевтичних процедур в процесі фізичної реабілітації пошкоджень і захворювань плечового суглобу [Текст] : (з практичного досвіду) / В. В. Купина // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 97–99.

Левченко, А. О.  Фізична реабілітація хворих похилого віку на деформуючий остеоартроз ліктьового суглобу [Текст] / А. О. Левченко, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 252–256.

Лікувальна гімнастика з використанням вправ амплітудної вібрації із додатковою постізометричною релаксацією м’язів при контрактурах плечового суглоба в пізньому післяопераційному періоді [Текст] / І. Рой [та ін.] // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський державний університет фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський державний університет фізичної культури], 2017. – № 2 (28). – С. 51–59.

Луковська, О.  Ефективність використання реабілітаційного тренажеру у пацієнтів з контактурою ліктьового суглоба [Текст] / О. Луковська, Н. Талова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2013. – № 3. – С. 173–175.

Майкова, Т.  Фізична реабілітація при остеоартриті колінних суглобів з позицій науково доказової практики (огляд) [Текст] / Т. Майкова, С. Афанасьєв // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2017. – № 2. – С. 213–220.

Наср, А. К.  Порівняльна характеристика динаміки больового синдрому в процесі фізичної реабілітації хворих з патологією колінного суглоба [Текст] / А. К. Наср, О. Корольков // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський державний університет фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський державний університет фізичної культури], 2017. – № 1 (27). – С. 68–75.

Пилипенко, О.  Поєднане застосування фізичних вправ та тракції колінного суглоба у відновному лікуванні хворих після артроскопічного втручання [Текст] / О. Пилипенко, О. Захаров, С. Рець // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський державний університет фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський державний університет фізичної культури], 2015. – № 2 (20). – С. 58–63.

Продан, О. І.  Фітотерапія в процесі фізичної реабілітації осіб похилого віку із захворюваннями суглобів [Текст] / О. І. Продан, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 346–348.

Пугач, М. В.  Особливості реабілітації хворих після хірургічної пластики передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба [Текст] / М. В. Пугач, Ю. М. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 187–190.

Темрякова, В. М.  Комплексна реабілітація дітей грудного віку з уродженою дисплазією кульшового суглоба [Текст] / В. М. Темрякова, Ю. М. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 375–378.

Фізична реабілітація після ендопротезування кульшового суглоба хворих на ревматоїдний артрит [Текст] / Т. В. Заморський [та ін.] // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 105–108.

Чайка, А. М.  Використання лікувальної фізичної культури та механотерапії в комплексній реабілітації осіб зрілого віку, хворих на артроз колінного суглобу [Текст] / А. М. Чайка, В. М. Мухін, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 408–412.

Чміленко, Ю. В.  Фізична реабілітація спортсменів ігрових видів спорту при ушкодженні медіального меніска колінного суглобу [Текст] / Ю. В. Чміленко, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 147–150.

Чумакова, О. М.  Особливості тракційної корегуючої терапії в процесі реабілітації деформуючого артрозу кульшових суглобів І–ІІ ступенів у хворих працездатного віку [Текст] / О. М. Чумакова, Є. В. Савченко, В. В. Купина // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 248–251.

Шинкарьова, М. П.  Традиційна корегуюча терапія та ЛФК, як одні із засобів реабілітації хворих працездатного віку на деформуючий остеоартроз кульшових суглобів І–ІІ стадії [Текст] / М. П. Шинкарьова, В. В. Купина // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, (19–20 квітня 2007 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 288–294.