Фізіологія вищої нервової діяльності

  • Васюк, Н. М.  Анатомия и физиология нервной системы человека в клиническом аспекте [Текст] : учебное пособие для студентов педагогических вузов / Н. М. Васюк, Н. М. Твердохлеб. – Сумы : Сум ГПУ им. А. С. Макаренко, 2006. – 64 с.
  • Виноградова, О. С.  Гиппокамп и память [Текст] / О. С. Виноградова ; Академия наук СССР, Отделение физиологии. – Москва : Наука, 1975. – [336] c. : ил.
  • Вопросы физиологии и патологии центральной нервной системы человека и животных в онтогенезе. [Текст] : (сборник научных работ). – М. : Медгиз, 1961. – 223 с.
  • Данилова, Н. Н.  Физиология высшей нервной деятельности [Текст] : учебник / Н. Н. Данилова, А. Л. Крылова. – Москва : Издательство МГУ, 1989. – 399 с.
  • Маруненко, І. М.  Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи [Текст] : навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет ім. Б. Грінченка. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 182 с.
  • Методичні рекомендації до лабораторних занять з фізіології вищої нервової діяльності та психофізіології [Текст] : для студентів природничо-географічних факультетів / упоряд. Л. М. Басанець. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 56 с.
  • Плахтій, П. Д.  Фізіологія людини. Нейрогуморальна регуляція функцій [Текст] : навчальний посібник / П. Д. Плахтій, О. Кучерук. – К. : ВД «Професіонал», 2007. – 333 с. : іл.
  • Чайченко, Г. М.  Физиология высшей нервной деятельности [Текст] : учебное пособие для студентов биологических специальностей вузов / Г. М. Чайченко, П. Д. Харченко. – К. : Вища школа, 1981. – 296 с.