Активний відпочинок – перспективний напрямок туризму в Україні

1.         Горбунов, Ю. Я.  Особенности структуры волевой активности в различных видах спорта [Текст] / Ю. Я. Горбунов, С. Я. Самулкин // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 2. – С. 25, 39–41.

2.         Євдокимов, В. І.  Активний відпочинок: види і різновиди активного туризму та їх сутність [Текст] / В. І. Євдокимов, В. М. Зігунов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково–практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2–х т. / М–во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 172–178.

3.         Зігунова, І. С.  Активний туризм як один із засобів виховання [Текст] / І. С. Зігунова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково–практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 53–54.

4.         Зігунова, І. С.  Оздоровлення дітей та молоді засобами активного туризму [Текст] / І. С. Зігунова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково–практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 465–470.

5.         Ковальов, А. О.  Виховання колективізму в особистості засобами активного туризму [Текст] : [спортивний туризм] / А. О. Ковальов // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали II Всеукраїнської науково–практичної інтернет–конференції з міжнародною участю, (23 листопада 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; [редкол.: В. І. Шейко, В. А. Косяк, О. Ю. Кудріна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 228–231.

6.         Криворучко, К. В.  Розвиток активного туризму як перспективного напрямку туризму в Україні [Текст] / К. В. Криворучко // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали II Всеукраїнської науково–практичної інтернет–конференції з міжнародною участю, (23 листопада 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально–науковий ін–т фізичної культури ; [редкол.: В. І. Шейко, В. А. Косяк, О. Ю. Кудріна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 238–242.

7.         Новацький, Р.  Перспективи розвитку активного туризму на курортах Клодзької долини [Текст] / Р. Новацький // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський державний університет фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський державний ун-т фізичної культури], 2017. – № 1 (27). – С. 87–93.

8.         Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація” [Текст] : указ від 09.02.16 р., № 42 / Україна. Президент (2014 – ; П. Порошенко) // Урядовий кур’єр. – 2016. – № 38, 26 лютого. – С. 8–9.

9.         Рогейн – це спорт, активний відпочинок, екстрим і пригоди [Текст] : [рогйен (англ. – Rogaining) – самостійний вид спорту, досить близький до спортивного орієнтування, пригодницьких перегонів, гірських марафонів і деяких інших видів] / підготував В. Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 20, травень. – С. 22.

10.      Яцина, В. С.  Серфінг як вид екстремального відпочинку [Текст] / В. С. Яцина, В. М. Зігунов // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали II Всеукраїнської науково–практичної інтернет–конференції з міжнародною участю, (23 листопада 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально–науковий ін–т фізичної культури ; [редкол.: В. І. Шейко, В. А. Косяк, О. Ю. Кудріна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 266–271.