Мобінг

  1. Ліщинська, О. А.  Профілактика психологічного насильства у сім’ї та освітньому середовищі [Текст] : методичні рекомендації / О. А. Ліщинська ; НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології. – Київ : [Міленіум], 2010. – 67 с.

***

  1. Басова, А.  Юний мрійник – «жертва» мобінгу [Текст] : [психологічний терор] / А. Басова // Пані Вчителька. – 2008. – № 7. – С. 16–19.
  2. Болотова, Е. Л.  Правовые механизмы противодействия насилию в образовании [Текст] / Е. Л. Болотова // Социальная педагогика. – 2012. – № 1. – С. 27–35.
  3. Карпенко, О.  Мобінг – психотерор на робочому місті [Текст] / О. Карпенко // Інформатика. – 2018. – № 9, вересень. – С. 58–62.
  4. Корабльова, О. О.  Сутність і зміст мобінгу як соціально-педагогічної проблеми [Текст] / О. О. Корабльова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 4. – С. 54–61.
  5. Уварова, О.  Мобінг: цькування на робочому місці [Текст] / О. Уварова // Директор школи. Україна. – 2008. – № 9. – С. 31.
  6. Філіппова, І.  Мобінг як психолого-педагогічна проблема [Текст] : [від англ. слова «mob» – натовп, глум, й означає психологічний терор групи по відношенню до особистості] / І. Філіппова, О. Матвійчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 2. – С. 74–75.
  7. Шупта, І.  Мобінг як стратегія поведінки в конфлікті що виникає в управлінській діяльності [Текст] / І. Шупта // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 6. – С. 40–46.