Дитячий страх: методи, прийоми, технології подолання

Захаров, А. И.  Как преодолеть страхи у детей [Текст] / А. И. Захаров. – Москва : Педагогика, 1986. – 112 с. : ил. – (Педагогика – родителям).

Карпенко, Н.  Дитячі страхи. Психологія їх подолання [Текст] / Н. Карпенко. – Київ : Главник, 2007. – 143 с. – (Психологічний інструментарій).

***

Бабанова, Е. Д.  Теоретико-методологические подходы к пониманию генезиса страха и технологии саморегуляции негативных эмоциональных сотояний человека [Текст] / Е. Д. Бабанова // VIRTUS. – 2015. – № 2. – С. 81–84.

Башкирова, Е. Н.  Библиотерапия – продуктивный метод преодоления страхов у детей [Текст] / Е. Н. Башкирова // Воспитание школьников. – 2011. – № 7. – С. 54–57.

Карпенко, Н.  Корекція та профілактика негативних почуттів у дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Н. Карпенко // Початкова школа. – 2019. – № 11. – С. 1–5.

Ковбаса, І. М.  Психологічні особливості страхів у молодших школярів: теоретичний аспект [Текст] / І. М. Ковбаса // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Кафедра практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова (гол. ред.), І. М. Щербакова (заступ. гол. ред.), Н. О. Пасічник (відп. секретар) та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 111–115.

Козачук, О. Р.  Галявина страху [Текст] : заняття з профілактики тривожності дітей старшого дошкільного віку / О. Р. Козачук // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2018. – № 9. – С. 22–23.

Лемещук, В. Р.  Динаміка соціальних страхів сучасних підлітків [Текст] / В. Р. Лемещук // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 71–78.

Литвяк, С. В.  Как победить детские страхи? [Текст] : [материалы для педагогов и родителей] / С. В. Литвяк // Классный руководитель. – 2008. – № 4. – С. 94–97.

Оденцова, В. М.  Використання символдрами й арт-терапії у подоланні дитячих страхів [Текст] / В. М. Оденцова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 4. – С. 13–22.

Остапенко, Ю. В.  Об’єкти дитячого страху [Текст] / Ю. В. Остапенко // Магістр : матеріали науково-практичної конференції “Наукові пошуки молодих вчених”, (14 травня 2013 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут педагогіки і психології, Кафедра педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, М. О. Лазарєв]. – Суми : Університетська книга, 2013. – С. 150–156.

Савусін, М.  Шляхи подолання страхів і головних негативних рис характеру особистості [Текст] : із досвіду каліфорнійських соціопсихологів / М. Савусін, Н. Желєзкова, С. Пеняєв // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 9. – С. 19–26.

Сімбірьова, О. О.  Концептуальні підходи до розуміння соціально-психологічної природи страхів підлітків [Текст] / О. О. Сімбірьова // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Кафедра практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 121–125.

Стрілець, С. В.  Психологічні особливості прояву страхів у дітей дошкільного віку [Текст] / С. В. Стрілець // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 92–95.

Тимченко, К. В.  Теоретичні аспекти вивчення страхів та їх особливостей у молодшому шкільному віці [Текст] / К. В. Тимченко, О. І. Василевська // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 232–234.