Фемінізм і література

Бедзір, В.  Лауреат Шевченківської премії 2021 року письменниця Оксана Луцишина: “Фемінізм для мене – не настрої, а життєва позиція” [Текст] : [народилася на Закарпатті, з 2002 р. проживає у США] / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 59, 27 березня. – С. 5.

Єременко, О.  Фемінні моделі гендерної ідентифікації в романах Василя Слапчука [Текст] / О. Єременко, Г. Кобилякова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 4. – С. 2–4.

Зборовська, Н.  Феміністичний триптих Євгенії Кононенко в контексті загальноукраїнської проблематики [Текст] / Н. Зборовська // Слово і час. – 2005. – № 6. – С. 57–67.

Ільчук, Х.  Чи була Ольга Кобилянська феменісткою? [Текст] / Х. Ільчук // Українська мова та література. – 2005. – № 46, грудень. – С. 14–15.

Кайдаш, А. М.  Система фемінітивів художнього мовлення Люко Дашвар [Текст] / А. М. Кайдаш // Мова і міжкультурна комунікація : збірник наукових праць / Ін-т української мови НАН України, Вищий навчальний заклад укоопспілки “Полтавський ун-т економіки і торгівлі” (ПУЕТ) ; [гол. ред. Н. М. Бобух]. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – Вип. 1. – С. 199–206.

Кизилова, В.  “Повість для дівчаток” у літературі для дітей та юнацтва ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ століття: специфіка моделювання образів [Текст] / В. Кизилова // Слово і час. – 2013. – № 5. – С. 70–76.

Кисла, Т.  Специфіка маски автора фемінного постмодерністського роману [Текст] : [за матеріалами романів О. Забужко, С. Пиркало та Н. Зборовської] / Т. Кисла // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 2. – С. 28–31.

Кісь, О. Р.  Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології [Текст] / О. Р. Кісь // Український історичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 159–172.

Козачок, Я.  Вітчизняні традиції сучасного українського фемінізму [Текст] / Я. Козачок // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 2. – С. 5–14.

Кузьменко, В. М.  Феміністичні ідеї у повісті І. Франка “Перехресні стежки” [Текст] / В. М. Кузьменко // Все для вчителя. – 2017. – № 4. – С. 11–13.

Кукла, Т.  Специфіка маски автора фемінного постмодерністського роману [Текст] : на матеріалі романів О. Забужко “Польові дослідження з українського сексу”, С. Пиркало “Зелкена Маргарита” та Н. Зборовської “Українська Реконкіста” / Т. Кукла // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 5. – С. 8–10.

Поліщук, Я.  Жінка в українській літературі [Текст] / Я. Поліщук // Дніпро. – 2012. – № 9. – С. 134–137.

Рижкова, Г.-П.  Лінгвокультурні концепти сучасної “Жіночої прози” [Текст] / Г.-П. Рижкова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 2. – С. 38–40.

Улюра, Г.  “Наші письменниці” С. І. Пономарьова у вітчизняній фемінології ХІХ ст. [Текст] / Г. Улюра // Київська старовина. – 2006. – № 6. – С. 157–162.

Харчук, Р. Б.  Феміністичний дискурс сучасної української прози: О. Забужко, Є. Кононенко [Текст] : лекція 7 / Р. Б. Харчук // Бібліотечка “Дивослова”. – 2007. – № 7. – С. 32–49.

Швець, А.  “Вона ніколи не була завзятою феміністкою” [Текст] : (життєтворчість Наталії Кобринської) / А. Швець // Дивослово. – 2020. – № 4. – С. 52–60.