Евристична діяльність учнів на уроках математики​

  • Тутова, О. В.  Методична система формування професійної готовності майбутнього вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в евристичному навчанні математики [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання” (математика) / О. В. Тутова ; НПУ ім. А. С. Макаренка. – К., 2010. – 21 с.

***

  • Бурляй, М. Ф.  Про одну евристичну настанову розв’язування задач [Текст] / М. Ф. Бурляй // Математика в школах України. – 2011. – № 6. – С. 7-8.
  • Плотицька, Л. П.  Евристика на уроках математики [Текст] / Л. П. Плотицька // Математика в школах України. – 2013. – № 31. – С. 2-5.
  • Ротаньова, Н.  Евристичний діалог як метод керування навчальною діяльністю учнів 5–6 класів на уроках математики [Текст] / Н. Ротаньова // Математика в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 22-28.
  • Ротаньова, Н.  Формування евристичного прийому “порівняння” у школярів 5–6 класів [Текст] / Н. Ротаньова // Математика в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 26-30.
  • Скафа, О.  Управління евристичною діяльністю учнів-гуманітаріїв на уроках математики [Текст] / О. Скафа, В. Прач // Математика в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 30-37.
  • Сморжевський, Ю.  Диференційоване формування в учнів евристичних прийомів порівняння і аналогії під час вивчення теми “тіла обертання” [Текст] / Ю. Сморжевський // Математика в школі. – 2011. – № 11/12. – С. 6-9.