Еволюція людини: універсальні механізми

 1. Арщинов, В. И.  Трансгуманизм в перспективе эволюции сложности [Текст] / В. И. Арщинов // Философские науки. – 2013. – № 8. – С. 11–23.
 2. Балацкий, Е. В.  Экономическая теория эволюции личности [Текст] / Е. В. Балацкий // Человек. – 2009. – № 5. – С. 38–49.
 3. Георгиевский, А. Б.  Вклад создателей теории эволюционного синтеза в антропологию [Текст] / А. Б. Георгиевский // Человек. – 2009. – № 5. – С. 5–21.
 4. Гончарова, Н. В.  Урок “Гомо сапиенс – промежуточный или финальный этап эволюции?” [Текст] / Н. В. Гончарова // Биология в школе. – 2012. – № 9. – С. 30–35.
 5. Горохов, С. А.  Анализ эволюции конфессиональной структуры населения мира в ХХ – начале ХХI в. [Текст] / С. А. Горохов // География в школе. – 2011. – № 9. – С. 18–26.
 6. 10 теорій еволюції людини [Текст] // Історія та правознавство. – 2018. – № 10/11. – С. 47–48.
 7. Дєнєжніков, С. С.  Еволюція людини епохи хай-тек: трансгуманістичні перспективи [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (9). – С. 92–100.
 8. Збаражська, І. Р.  Розвиток еволюційних поглядів. Перше еволюційне вчення Ж. Б. Ламарка [Текст] : урок для 11 класу / І. Р. Збаражська // Біологія. – 2011. – № 11. – С. 18–22.
 9. Мишакова, В. Н.  Современные представления о происхождении и эволюции человека [Текст] / В. Н. Мишакова, Е. А. Кануникова, Е. К. Раимова // Биология в школе. – 2013. – № 5. – С. 3–18.
 10. Ситник, К. М.  Еволюція еволюційної ідеї [Текст] : до ювілею Ч. Дарвіна : [до 200-річчя з дня народження та 150-річчя (24.11.1859 р.) з часу виходу в світ його праці “Походження видів шляхом природного добору або збереження обраних рас у боротьбі за життя”] / К. М. Ситник // Український ботанічний журнал. – 2009. – Т. 66, № 1. – С. 3–13.
 11. Снегірьов, І. О.  Осмислення теорій соціального розвитку з позицій нелінейного підходу [Текст] / І. О. Снегірьов // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (10). – С. 14–23.
 12. Фейгенберг, И. М.  Человек Достроенный и биосфера [Текст] : [философия эволюции систем человеческого организма] / И. М. Фейгенберг // Вопросы философии. – 2006. – № 2. – С. 151–161.
 13. Франчук, В. И.  Универсальные механизмы эволюции [Текст] / В. И. Франчук // Вопросы философии. – 2005. – № 4. – С. 167–176.
 14. Черносвитов, П. Ю.  Эволюция жизни как информационный процесс [Текст] : [человек как транслятор информации?] / П. Ю. Черносвитов // Человек. – 2006. – № 3. – С. 5–20.