Емоційна сфера дошкільників та молодших школярів з мовленнєвими порушеннями

Анастасова, Н. М.  Аналіз програмових документів з проблеми соціально-емоційного розвитку дітей з тяжкими порушеннями артикуляційного апарату [Текст] / Н. М. Анастасова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів IV Міжнародної заочної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 5. – С. 146–155.

Артеменко, А.  Порушення мовлення у дітей [Текст] : у пошуках першопричин / А. Артеменко, Г. Негода, О. Скуратівська // Соціальний педагог. – 2018. – № 11, листопад. – С. 22–29.

Басевич, К. О.  Вивчення стану сенсорних умінь дошкільників із мовленнєвими порушеннями [Текст] / К. О. Басевич, О. В. Ласточкіна // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 12–15.

Белова, О. Б.  Особливості вивчення рівня прояву агресії у молодших школярів з нормальним мовленням та ПМР [Текст] / О. Б. Белова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 7–10.

Бєлова, О. Б.  Особливості прояву емоцій у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення [Текст] / О. Б. Бєлова // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 105–107.

Василець, С. В.  Особливості виховання дитини з порушенням мовленнєвого розвитку в сім’ї [Текст] / С. В. Василець // Логопед. – 2015. – № 4. – С. 38–41.

Голуб, Н. М.  Умови розбудови корекційно-розвивального освітнього середовища для молодших школярів із ЗНМ та порушеннями писемного мовлення [Текст] / Н. М. Голуб // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації, (15-16 жовтня 2015 р., м. Суми) / МОН України, НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки НАПН України ; [редкол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Т. В. Сак та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Ч. 1. – С. 44–45.

Гребеник, Л. І.  Передумови дослідження когнітивних стилів у дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / Л. І. Гребеник // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 236–241.

Гребеник, Л. І.  Психолого-педагогічні умови формування полістильової поведінки у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / Л. І. Гребеник // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 115–118.

Грищенко, Е. И.  Развитие речи у детей с общим недоразвитием речи в процессе формирования произвольного внимания [Текст] / Е. И. Грищенко, Г. Е. Воробьева // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25-26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 382–385.

Древаль, А. М.  Напрямки роботи з формування передумов розвиту емоційної сфери дітей з порушеннями мовлення [Текст] / А. М. Древаль // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 50–53.

Древаль, А. М.  Особливості емоційної сфери дітей з порушеннями мовлення [Текст] / А. М. Древаль // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 246–251.

Коваленко, Л. О.  Особливості уваги в дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / Л. О. Коваленко, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 112–115.

Кравець, М. М.  Особливості розвитку самосприйняття у дітей з порушеннями мовлення [Текст] / М. М. Кравець, О. Б. Бєлова // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 71–74.