Експресіоністична українська проза

Брайко, О.  Дискурс цитації експресіоністична проза Л. Андрєєва й В. Винниченка в контексті раннього модернізму [Текст] / О. Брайко // Слово і час. – 2015. – № 4. – С. 57–69.

Брайко, О.  Компаративні аспекти становлення експресіонізму в українській літературі: новели В. Винниченка і мала проза Л. Андреєва [Текст] / О. Брайко // Слово і час. – 2015. – № 2. – С. 21–39.

Гальчук, О.  Євген Плужник і античність: експресіоністський акцент у неоромантичному прочитанні прецедентного тексту [Текст] / О. Гальчук // Слово і час. – 2013. – № 12. – С. 92–101.

Лагола, І.  Експресіонізм у світовому красному письменстві [Текст] : “Камінний хрест” В. Стефаника та “Перевтілення” Ф. Кафки : інтегроване заняття з української та зарубіжної літератури / І. Лагола, Л. Дичик // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 28–33.

Лебедєва, О.  Експресіоністичні мотиви у творчості О. Довженка [Текст] / О. Лебедєва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 5. – С. 22–23.

Мафтин, Н.  Поетика експресіонізму в романі Осипа Турянського “Поза межами болю” та повісті Леоніда Андреєва “Червоний сміх” [Текст] / Н. Мафтин // Слово і час. – 2011. – № 10. – С. 24–32.

Пролєєв, С.  Кінематограф Довженка: експресіонізм чи поетичність [Текст] / С. Пролєєв // Сучасність. – 2005. – № 6. – С. 134–136.

Решодько, Л.  Експресія думки й почуття в “Зачарованій Десні” О. Довженка та картинах М. Приймаченко [Текст] / Л. Решодько // Розмаїтості. – 2009. – № 1. – С. 2–5.

Решодько, Л.  Експресія думки, образу, деталі в “Зачарованій Десні” О. Довженка і на картинах М. Приймаченко [Текст] / Л. Решодько // Дивослово. – 2012. – № 1. – С. 16–19.

Яструбецька, Г.  Експресіоністичний вимір роману “Листя землі” Володимира Дрозда [Текст] / Г. Яструбецька // Слово і час. – 2013. – № 12. – С. 82–91.

Яструбецька, Г.  Експресіоністичний месидж Тараса Шевченка [Текст] / Г. Яструбецька // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 13–19.

Яценко, Т.  Експресіоністичне письмо Василя Стефаника [Текст] : вивчення новели “Камінний хрест” у 10 класі / Т. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 4. – С. 24–27.