Екологія людини: шум та його негативний вплив

Виробничий шум, вібрація, ультразвук та їхній вплив на організм працюючих [Текст] // Основи екології та профілактична медицина : підручник для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ та інститутів медсестринства. – Київ : Медицина, 2017. – С. 246–249.

Вялышев, А.  Шум вокруг нас [Текст] / А. Вялышев // Наука и жизнь. – 2006. – № 4. – С. 80–85.

Денисов, Э. И.  Неспецифические эффекты воздействия шума [Текст] / Э. И. Денисов, П. В. Чесалин // Гигиена и санитария. – 2007. – № 6. – С. 54–57.

Зиятдинов, Ш. Г.  Шум как экологический фактор [Текст] / Ш. Г. Зиятдинов // Физика в школе. – 2005. – № 7. – С. 74–77.

Почекаева, Е. И.  Воздействие шума автотранспорта на здоровье населения и меры борьбы с ним в условиях крупного города [Текст] / Е. И. Почекаева, В. И. Бондин, Т. В. Попова // Валеология. – 2012. – № 4. – С. 62–67.

Стаднік, В. Ю.  Методи боротьби із шумовим забрудненням на дитячих майданчиках м. Харків [Текст] / В. Ю. Стаднік, С. О. Гринь, Т. С. Тихомирова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 12–14 жовтня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, А. О. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 181–182.

Усик, С.  Шум – небезпечно для життя [Текст] : безпека життєдіяльності / С. Усик, Л. Богданович // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 9. – С. 8.

Устинова, Д. Ф.  Этот шумный, шумный мир [Текст] : о влиянии шума / Д. Ф. Устинова // Наука и жизнь. – 2012. – № 1. – С. 53–57.

Що необхідно знати про шумове забруднення [Текст] : [шкідливий вплив] // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 10. – С. 3.