Екологічне виховання в дошкільному закладі

 • Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі [Текст] : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (9–10 грудня 2015 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. С. Тарасенко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 224 с.
 • Лисенко, Н. В.  Теорія і практика екологічної освіти : педагог-дошкільник [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. В. Лисенко ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2009. – 399 с.

***

 • Вашак, О.  Виховання екологічно безпечної поведінки дошкільників [Текст] / О. Вашак // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. редкол.: В. О. Пащенко, О. М. Байрак, А. М. Бойко та ін.]. – Полтава : Техсервіс, 2006. – Вип. 6 (53). – С. 58–64. – (Серія «Педагогічні науки»).
 • Гаврило, О. І.  Професійна підготовка студентів спеціальності «Дошкільна освіта» до екологічного виховання дітей [Текст] / О. І. Гаврило // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : [колективна] монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: А. А. Сбруєва, О. В. Лобова, С. М. Кондратюк, А. П. Колишкіна]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – С. 359–376.
 • Городиська, М. О.  Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку [Текст] / М. О. Городиська, Л. П. Міронець // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Вип. 4. – С. 5–9.
 • Думчикова, А.  Екологічне виховання дошкільників під час екскурсій в природу [Текст] / А. Думчикова // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 жовтня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 36–39.
 • Колосова, О. В.  Еколого-валеологічна освіта дітей старшого дошкільного віку [Текст] / О. В. Колосова // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (9–10 грудня 2015 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. С. Тарасенко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 35–39.
 • Мартиненко, В. В.  Модель підготовки майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників засобами етнопедагогіки [Текст] / В. В. Мартиненко // Магістр : матеріали наукової конференції «Наукові пошуки молодих вчених» (14 травня 2014 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту; [гол. ред. О. Г. Козлова]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 82–89.
 • Пахненко, В. Г.  Організаційні аспекти екологічного виховання дошкільників в умовах сучасного позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного профілю [Текст] : з досвіду роботи Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді / В. Г. Пахненко // Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пошуково-дослідницької діяльності в позашкільному навчально-виховному просторі: компетентнісний підхід, еколого-натуралістичний аспект : методичний посібник / [упоряд.: Л. М. Бондар, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – С. 555–559.
 • Присяжнюк, Л. А.  Організація дослідницької діяльності дошкільників у контексті екологізації освітнього середовища ДНЗ [Текст] / Л. А. Присяжнюк // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 6. – С. 28–30.
 • Тарасенко, Г.  Екологічна естетика в реалізації наступності дошкільної та початкової освіти [Текст] / Г. Тарасенко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 4. – С. 2–6.
 • Ященко, Т. В.  Формування екологічної культури дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності [Текст] / Т. В. Ященко // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (9–10 грудня 2015 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. С. Тарасенко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 85–88.