Дизартрія: корекційно-логопедична робота

Шеремет, М. К.  Корекція просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією [Текст] : навчально-методичний посібник / М. К. Шеремет, О. В. Боряк ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 190 с.

Шеремет, М. К.  Методика діагностики та корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку [Текст] : навчально-методичний посібник / М. К. Шеремет, О. В. Боряк ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 143 с.

***

Бондар, Л.  Діти-дизартрики [Текст] : теорія та практика корекційно-відновлювальної роботи / Л. Бондар, Л. Косташенко // Дефектолог. – 2018. – № 10, жовтень. – С. 19–30.

Боряк, О. В.  Аналіз результатів корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією [Текст] / О. В. Боряк // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 236–237.

Боряк, О. В.  Характеристика просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією [Текст] / О. В. Боряк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 214–215.

Брук, Т. М.  Нетрадиционные средства реабилитации детей с дизартрией [Текст] / Т. М. Брук, Ю. А. Добрынина // Реабилитационная помощь. – 2012. – № 1. – С. 18–21.

Диль-Костіна, Н.  Виявлення вад та корекція мовлення у дітей із дизартрією [Текст] / Н. Диль-Костіна // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С. 38–40.

Кравченко, А. І.  Корекція мовленнєвого дихання в дітей старшого дошкільного віку з дизартрією [Текст] / А. І. Кравченко, Я. С. Базильова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 27–30.

Кузьменко, О. А.  Дослідження стану сформованості моторних та вербальних ритмічних процесів у дітей із дизартрією [Текст] / О. А. Кузьменко // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 126–129.

Мимоход, Я. В.  Особливості логопедичного масажу при стертій формі дизартрії [Текст] / Я. В. Мимоход, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28-29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 306–308.

Мимоход, Я. В.  Особливості стану артикуляційної та мімічної моторики в дітей дошкільного віку зі стертою формою дизартрією [Текст] / Я. В. Мимоход, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 104–107.

Мороз, Л. В.  Розвиток дрібної моторики рук у комплексній системі корекційно-логопедичної роботи при стертій дизартрії [Текст] / Л. В. Мороз // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 136–138.

Пахомова, Н.  Особливості формування фонетичної компетенції у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією [Текст] / Н. Пахомова // Дефектологія. – 2005. – № 2. – С. 37–39.

Платонова, И. В.  Технология формирования интонационной стороны речи у детей с дизартрией [Текст] / И. В. Платонова // Логопед в детском саду. – 2011. – № 4. – С. 78–84.

Станецька, Г.  Логопедичне дослідження порушення мовлення при прогресуючому над’ядерному паралічі [Текст] / Г. Станецька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 14–26.

Филатова, Ю. О.  Характеристика неречевого ритма у детей с дизартрией и моторной алалией [Текст] / Ю. О. Филатова // Дефектология. – 2012. – № 2. – С. 27–35.

Филина, Л. А.  Психолингвистические аспекты дизартрии [Текст] : [отклонения в произносительной стороне речи] / Л. А. Филина // Школьный логопед. – 2011. – № 1. – С. 52–62.

Чмеленко, В. О.  Корекційна робота з дітьми зі стертою формою дизартрії [Текст] / В. О. Чмеленко // Логопед. – 2019. – № 1. – С. 4–8.