Дислексія: діагностика, профілактика, лікування

Блінова, Г. Й.  Дидактичний матеріал для подолання дислексії у дітей [Текст] / Г. Й. Блінова. – Київ : РВЦ “Проза”, 2000. – 143 с.

***

Бастун, Н. А.  Дислексія як освітня та історико-культурна проблема [Текст] / Н. А. Бастун // Культуротвірна функція психологічної науки : монографія / НАПН України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. Г. О. Балла. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 67–73.

Браславська-Хак, М.  Електроенцефалографія біологічного зворотного зв’язку як спосіб підтримки процесу лікування дитини з дислексією [Текст] / М. Браславська-Хак // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 3. – С. 86–94.

Заїка, І. С.  Диференційована діагностика дислексії та дисграфії [Текст] / І. С. Заїка // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 290–294.

Казачінер, О. С.  Дислексія – порушення навичок читання. Шляхи подолання легких порушень читання на уроках англійської мови [Текст] / О. С. Казачінер // Англійська мова та література. – 2005. – № 11, квітень. – С. 2–4.

Качарян, Т.  Алгоритм подолання фонематичної дислексії [Текст] : робота з дітьми з інтелектуальною недостатністю / Т. Качарян // Дефектолог. – 2017. – № 7, липень. – С. 26–35.

Русецкая, М. Н.  Феномен дислексии в контексте когнитивно-коммуникативного развития учащихся общеобразовательной школы [Текст] / М. Н. Русецкая // Дефектология. – 2009. – № 3. – С. 13–19.

Славута, О. І.  Дислексія – хвороба геніїв [Текст] / О. І. Славута // Логопед. – 2013. – № 4. – С. 40–45.

Якимчук, Г.  До школи підготовленими [Текст] : профілактика дислексії та дисграфії / Г. Якимчук // Дошкільне виховання. – 2016. – № 7. – С. 19–21.