Диригентсько-хорова освіта (автореферати та магістерські роботи)

Ван, Яцзюнь.  Методика формування комунікативної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорового навчання [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика музичного навчання” / Ван Яцзюнь ; науковий керівник О. Є. Реброва. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 20 с.

Вірівська, К. М.  Формування виконавсько-ансамблевої майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін [Текст] : магістерська робота / К. М. Вірівська ; науковий керівник М. Б. Петренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 107 с. + дод.

Головченко, К. А.  Диригентсько-хорова підготовка молодших спеціалістів з народного пісенного мистецтва [Текст] : магістерська робота / К. А. Головченко – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 156 с.

Ду, Ханьфен.  Методика формування психолого-педагогічної готовності майбутнього вчителя музики до диригентської діяльності та керівництва дитячим інструментальним ансамблем [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика музичного навчання” / Ду Ханьфен ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [науковий керівник С. В. Шип]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – 20 с.

Кметюк, Т. В.  Мистецька діяльність диригента Дмитра Котка в контексті хорової культури Західної України (20–70-ті роки XX століття) [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Кметюк Тарас Васильович ; Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2011. – 18 с.

Ковальова, О. В.  Формування музично-стильових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки [Текст] : магістерська робота / О. В. Ковальова – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 134 с.

Лінь Хай.  Методичні засади диригентсько-хорової підготовки студентів до роботи в школах Китаю та України [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Лінь Хай ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 21 с.

Плужніков, В. М.  Професія диригента та шляхи її формування в західноєвропейській театрально-концертній практиці ХІХ століття [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Плужніков Віктор Миколайович – Харків, 2006. – 17 с.

Смирнова, Т. А.  Теоретичні i методичні засади диригентсько-хорової освіти у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Смирнова Тетяна Анатоліївна – Київ, 2004. – 40 с.

Чень, Тао  Формування готовності студентів педагогічних університетів до керівництва хором у процесі диригентсько-хорової підготовки [Текст] : магістерська робота / Тао Чень ; науковий керівник М. Б. Петренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 103 с. + дод.

Шинтяпіна, І. В.  Формування художньо-творчих умінь майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Шинтяпіна Інна Вікторівна ; НПУ ім. А. С. Драгоманова. – Київ, 2005. – 20 с.