Дихання у процесі життєдіяльності і співу

Вопросы патофизиологии дыхания [Текст] / Министерство здравоохранения РСФСР, Куйбышевский медицинский институт им. Д. И. Ульянова ; под ред. В. П. Низовцева. – Куйбышев : [КМИ], 1985. – 111 с.

Музыкальное воспитание в школе [Текст] : Вып. 9 / сост. О. Апраксина. – Москва : Музыка, 1974. – 98 с.

Физиология мышечной деятельности [Текст] / под ред. Я. М. Коца. – Москва : Физкультура и спорт, 1982. – 347 с.

***

Бойко, С. В.  Будова й функції органів дихання. Голосовий апарат [Текст] / С. В. Бойко // Біологія. – 2015. – № 22-24. – С. 67–71.

Василенко, І. В.  Будова й функції дихальної системи людини. Значення дихання для організму [Текст] : 9 клас / І. В. Василенко // Біологія. – 2013. – № 12. – С. 22–26.

Заболотний, І. П.  Дихання у процесі життєдіяльності і співу [Текст] / І. П. Заболотний // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, О. В. Лобова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Вип. 7. – С. 56–61.

Іваненко, С. С.  Будова і функції органів дихання [Текст] : 8 клас : [урок біології] / С. С. Іваненко // Біологія. – 2018. – № 4/5. – С. 30–33.

Івасик, Н.  Оцінка показників функції зовнішнього дихання у дітей з бронхо-легеневими захворюваннями [Текст] / Н. Івасик, В. Бергтравм // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 2. – С. 183–187.

Крутіна, С. В.  Система органів дихання [Текст] : 9 клас: сучасний урок / С. В. Крутіна // Біологія. – 2016. – № 12. – С. 7–12.

Макаренко, С. М.  Будова й функції органів дихання [Текст] / С. М. Макаренко // Біологія. – 2015. – № 33. – С. 9.

Мороз, Т. С.  Біохімічні механізми дихання [Текст] : [урок біології] / Т. С. Мороз, Н. Є. Галицька // Біологія. – 2017. – № 28/29. – С. 22–31.

Серебрякова, М.  Дихання [Текст] : цикл уроків / М. Серебрякова // Біологія. Шкільний світ. – 2016. – № 16, серпень. – С. 35–41.

Соколова, Є. В.  Проблема дихання у фортепіанному виконавстві [Текст] / Є. В. Соколова // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 2 (11). – С. 65–69.