Диференціація як принцип шкільного предметного навчання: історія та сучасний підхід

 1. Барановська, О.  Варіативність форм диференційованого навчання [Текст] / О. Барановська // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 4. – С. 26–28.
 2. Бондар, Л.  Відображення ідей про диференційований підхід до навчання у змісті освіти початкової школи [Текст] : (кінець ХІХ ст. – до 1917 р.) / Л. Бондар // Рідна школа. – 2011. – № 8/9. – С. 69–74.
 3. Бондар, Л.  Диференційований підхід до організації навчальної діяльності молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського [Текст] / Л. Бондар // Рідна школа. – 2015. – № 5/6. – С. 13–16.
 4. Бондар, Л.  Особливості диференційованого підходу до навчального процесу в закладах освіти духовного відомства (кінець ХІХ ст. – до 1917 р.) [Текст] / Л. Бондар // Рідна школа. – 2012. – № 10. – С. 62–67.
 5. Бондар, Л. С.  Відображення ідей про диференційований підхід до навчання у змісті початкової освіти [Текст] : (40–80-ті рр. ХХ ст.) / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 3. – С. 76–84.
 6. Боровских, Т. А.  Групповая технология на уроках развивающего дифференцированного обучения [Текст] / Т. А. Боровских // Химия в школе. – 2010. – № 4. – С. 10–15.
 7. Варга, А.  Методика формування і розвитку творчого мислення учнів в умовах диференційованого навчання фізики [Текст] / А. Варга, М. Чумак // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2016. – № 5. – С. 30–33.
 8. Зяблова, Е. В.  Дифференцированный подход при решении химических задач [Текст] / Е. В. Зяблова // Химия в школе. – 2005. – № 8. – С. 46–47.
 9. Йовенко, О. Г.  Диференційований підхід до фізичного виховання учнів [Текст] / О. Г. Йовенко // Фізичне виховання в школах України. – 2009. – № 1. – С. 7–8.
 10. Корнилаев, С. В.  Дифференцированный подход к организации обучения мальчиков и девочек [Текст] / С. В. Корнилаев, Г. М. Чернобельская // Химия в школе. – 2007. – № 5. – С. 25–28.
 11. Кузнецова, З. И.  Дифференцированное обучение [Текст] / З. И. Кузнецова // Физическая культура в школе. – 2007. – № 7. – С. 38–40.
 12. Лопухова, І.  Як організувати диференційовану роботу [Текст] : процес навчання у загальноосвітній школі / І. Лопухова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 3. – С. 62–63.
 13. Ляшенко, О. І.  Диференціація як основоположний принцип шкільного навчання [Текст] / О. І. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 40–45.
 14. Максименко, С.  Диференційоване навчання до проблеми психологічного супроводу [Текст] / С. Максименко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 5. – С. 13–17.
 15. Мелешко, В.  Реалізація змісту освіти в малочисельній початковій школі на засадах рівневої диференціації [Текст] / В. Мелешко // Початкова школа. – 2015. – № 3. – С. 38–41.
 16. Назаренко, Т.  Зміст і методика диференційованого навчання географії в школі [Текст] / Т. Назаренко // Географія та основи економіки в школі. – 2005. – № 7. – С. 2–3.
 17. Ноздрачева, О. Г.  Реалізація диференціації навчання як технології успіху та задоволення [Текст] / О. Г. Ноздрачева // Англійська мова та література. – 2019. – № 4/5. – С. 24–27.
 18. Олексін, Ю.  Підходи до внутрішньої диференціації в навчанні історії старшокласників у радянській школі (70–80-ті роки ХХ ст.) [Текст] / Ю. Олексін // Рідна школа. – 2012. – № 10. – С. 57–61.
 19. Олексін, Ю. П.  Диференціація навчання як один із ключових напрямів оновлення сучасної школи [Текст] : [сучасна українська школа] / Ю. П. Олексін // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 8. – С. 35–37.
 20. Розуванова, А. А.  Групова діяльність учнів, як засіб диференціації та індивідуального навчання предмета [Текст] : [7–10 кл.] / А. А. Розуванова // Фізика в школах України. – 2010. – № 15/16. – С. 63.
 21. Сморжевський, Ю.  Диференційоване формування в учнів евристичних прийомів порівняння і аналогії під час вивчення теми “Тіла обертання” [Текст] / Ю. Сморжевський // Математика в школі. – 2011. – № 11/12. – С. 6–9.
 22. Товкач, А. А.  Організація групової діяльності учнів в умовах диференційованого різнорівневого навчання [Текст] / А. А. Товкач // Обдарована дитина. – 2010. – № 3. – С. 14–19.
 23. Шадей, Н.  Технологія диференційованого навчання [Текст] / Н. Шадей // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 12. – С. 26–31.
 24. Шуляр, В.  Структура профільної диференціації літературної освіти школярів [Текст] / В. Шуляр // Дивослово. – 2007. – № 3. – С. 15–17.
 25. Ясько, І. О.  Диференційована навченість математики з позицій гуманізму [Текст] / І. О. Ясько // Математика в школах України. – 2010. – № 13. – С. 2–11.
ВідповістиПереслати