Дуальна освіта – виклики сучасності

1.         Альтернативна освіта [Текст] : [про інноваційні форми здобуття середньої освіти: змішаної дуальної, індивідуальної та дистанційної] / підготувала С. Галата // Освіта України. – 2016. – № 23, 13 червня. – С. 6.

2.         Андрейцін, І.  Дуальна освіта, навіщо вона українцям [Текст] / І. Андрейцін // Сучасна освіта. – 2018. – № 9. – С. 16–17.

3.         Басюк, М. П.  Вплив передумов на формування сучасної дуальної системи вищої освіти Німеччини [Текст] / М. П. Басюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 92–98.

4.         Горська, С.  Університет Шевченка: подвійне дипломування [Текст] : [підготовка магістрів в Україні за програмою подвійного дипломування з Університетом Мачерата (Італія)] / С. Горська // Освіта. – 2015. – № 28/29, 4-9 липня. – С. 5.

5.         Затвердили Концепцію дуальної освіти [Текст] : [уряд затвердив Концепцію дуальної освіти, що має на меті об’єднати навчання та роботу в професійній та вищій освіті] // Освіта України. – 2018. – № 37, 24 вересня. – С. 1.

6.         Кайтановська, О.  Навчання за дуальною системою у закладах професійної освіти Німеччини [Текст] / О. Кайтановська // Рідна школа. – 2018. – № 1/2. – С. 49–57.

7.         Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти [Текст] : схвалено розпорядженням від 19.09.18 р., № 660-р / Україна. Кабінет Міністрів // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2018. – № 10. – С. 73–80.

8.         Короденко, М.  Відчути енергію змін [Текст] : [зміни у вищій освіті; переглядання звітності викладачів; удосконалення методів навчання; дуальна освіта] / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – № 5, 5 лютого. – С. 8–9.

9.         Матат, Д.  Дуальна освіта: досвід і перспективи [Текст] / Д. Матат // Освіта України. – 2018. – № 7, 19 лютого. – С. 5.

10.      Постоян, Т. Г.  Дуальна система навчання в умовах галузевої кластеризації [Текст] / Т. Г. Постоян // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 374–382.

11.      Про дуальне навчання [Текст] // Освіта України. – 2018. – № 5, 5 лютого. – С. 4.

12.      Про дуальну освіту [Текст] : довідково : [освіта дуальна (подвійна – нова, більш гнучка форма організації професійного навчання] / підготував М. Короденко // Освіта України. – 2015. – № 17, 27 квітня. – С. 9.

13.      Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти [Текст] : розпорядження від 19.09.18 р., № 660-р / Україна. Кабінет Міністрів // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2018. – № 10. – С. 73.

14.      Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти [Текст] : розпорядження від 10.09.18 р., № 660-р / Україна. МОН // Урядовий кур’єр. – 2018. – № 203, 30 жовтня. – С. 10–11.

15.      Пятничук, Т.  Експеримент з упровадження елементів дуальної системи підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах України [Текст] / Т. Пятничук // Вища школа. – 2017. – № 5/6. – С. 78–84.