Допінг (антидопінг) у спорті: соціальний та медичний ракурси

Бадрак, К. А.  Допинг в спорте как проблема нравственности [Текст] / К. А. Бадрак // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2010. – № 1. – С. 70–72.

Бадрак, К. А.  Отношение к проблеме допинга в спортивных школах [Текст] / К. А. Бадрак // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2010. – № 2. – С. 37–38.

Єрмолова, В.  Формування негативного ставлення школярів до вживання допінгу серед спортсменів [Текст] : сценарій інтернет-уроку / В. Єрмолова, Т. Дмитрієва // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 28–30.

Журавлёва, А. И.  Антидопинговый контроль в спорте [Текст] / А. И. Журавлёва // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2013. – № 8. – С. 4–11 ; № 9. – С. 4–9 ; № 10. – С. 4–8 ; № 11. – С. 11–19.

Капуста, А.  Допинговать не тело, а движение [Текст] : есть идея / А. Капуста // Легкая атлетика. – 2009. – № 4. – С. 22–25.

Матвеев, С.  Допинг – этическая проблема! [Текст] : [этика в спорте – основа олимпийского образования!] / С. Матвеев // Олімпійська арена. – 2006. – № 8. – С. 40–47.

Михайлова, Т. В.  Допинг в спорте как социальная проблема [Текст] / Т. В. Михайлова // Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 7. – С. 66–72.

Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті [Текст] // Олімпійська арена. – 2007. – № 8/9. – С. 35–38.