Домашнє насилля

  • Дмитренко, Н. И.  Предотвращение домашнего насилия [Текст] : методические рекомендации по материалам УМВД Украины в Днепропетровской области / [Н. И. Дмитренко и др.]. – Днепропетровск, 2002. – 60 с.
  • Домашнє насильство. Як захистити себе [Текст]. – Київ : Інтерграфік, 2001. – 72 с. – (Знати не зайво).
  • Гончаренко, О. В.  Скажемо “ні!” насильству в сім’ї. (Проблема домашнього насильства щодо жінок в сім’ї і як їй протистояти) [Текст] : навчально-методичний посібник для працівників соціальних служб та керівників закладів соціально-педагогічного спрямування / О. В. Гончаренко, О. А. Луценко ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології ; Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Сумської обласної державної адміністрації. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 58 с.

***

  • Давиденко, К. М.  Домашнє насильство та шляхи його попередження [Текст] / К. М. Давиденко, А. М. Касян // Актуальні питання сучасної науки і права : збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів, (16 квітня 2011 р.) / Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Сумська філія, Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУ внутрішніх справ та ін. ; [редкол.: С. С. Лукаш, В. А. Василенко, Т. Г. Геращенко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 15–17.
  • Иванченко, С. Н.  Домашнее насилие в Венгрии: между нормализацией и демонизацией [Текст] / С. Н. Иванченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 8. – С. 66–69.
  • Іваненко, А.  Гендерні стереотипи в установках підлітків по відношенню до домашнього насилля [Текст] / А. Іваненко // “Сучасна молодь: крок у майбутнє” : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів і аспірантів, 18 травня 2005 р. / [редкол.: В. В. Бугаєнко (відп. за вип.), О. М. Полякова, О. В. Голубнича]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 171–174.
  • Кожем’яка, О.  Домашнє насильство над дітьми: законодавство, статистика, пошуки виходу [Текст] : (урок-конференція) / О. Кожем’яка // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 15–21.
  • Левченко, К. Б.  Ставлення населення України до домашнього насильства [Текст] / К. Б. Левченко, І. А. Шваб // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 9. – С. 16.
  • Мінакова, К.  Основні соціально-педагогічні та психологічні характеристики жінки – жертви домашнього насилля [Текст] / К. Мінакова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – № 2. – С. 43–47.
  • Про запобігання та протидію домашньому насильству [Текст] : закон від 07.12.17 р., № 2229 / Україна // Урядовий кур’єр. – 2018. – № 16, 24 січня. – С. 7–11 ; Голос України. – № 4, 6 січня. – С. 21.