Дитиноцентризм в освіті

  • Антипін, Є. Б.  Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця [Текст] / Є. Б. Антипін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 79–85.
  • Захаренко, С.  Дитиноцентризм – провідна лінія в педагогічній спадщині О. А. Захаренка [Текст] / С. Захаренко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 4. – С. 63–66.
  • Квас, О. В.  Дитиноцентризм через призму сучасних гуманітарних досліджень [Текст] / О. В. Квас // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 14–18.
  • Коваленко, О.  Врахування дитиноцентрованої освітньої моделі та компетнтісно орієнтованого змісту шкільної освіти під час вивчення іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / О. Коваленко // Le francais. – 2005. – № 13/14. – С. 3–5.
  • Коваленко, О.  На шляху до демократичної системи освіти [Текст] : урахування дитиноцентрованої освітньої моделі та компетентнісно орієнтованого змісту шкільної освіти при вивченні іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах / О. Коваленко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2005. – № 3. – С. 92–100.
  • Кремень, В.  Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін [Текст] / В. Кремень // Філософія освіти. – 2008. – № 1/2 (7). – С. 15–21.
  • Луценко, І.  Спілкуємося на рівних [Текст] : організація комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільнят на засадах дитиноцентризму / І. Луценко // Дошкільне виховання. – 2015. – № 1. – С. 5–10.
  • Ярославцева, Л. А.  Ідеї дитиноцентризму в педагогічній системі В. О. Сухомлинського [Текст] / Л. А. Ярославцева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 181–188.