Дезадаптація молодших школярів

 • Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини [Текст] : колективна монографія / Н. Ю. Максимова [та ін.] ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 191 с.

***

 • Бурлюк, О.  Психолого-педагогічні особливості дезадаптації дітей молодшого шкільного віку [Текст] / О. Бурлюк // Початкова школа: проблеми, інновації, перспективи : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (14–15 квітня 2011 р., м. Суми): у 2 т. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут педагогіки і психології та ін. ; [оргкомітет: А. А. Сбруєва, Т. Д. Іщенко, Л. В. Пшенична та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 71–72.
 • Винокуров, Л. Н.  Причины и коррекция школьной дезадаптации [Текст] / Л. Н. Винокуров // Социальная педагогика. – 2012. – № 3. – С. 29–42.
 • Володарська, О.  Емоційна дезадаптація [Текст] : [особливості дітей молодшого шкільного віку в закладах інтернатного типу] / О. Володарська // Соціальний педагог. – 2015. – № 3, березень. – С. 14–17.
 • Володарська, О.  Емоційна дезадаптація дітей молодшого шкільного віку в закладах інтернатного типу [Текст] / О. Володарська // Психолог. – 2013. – № 18, вересень. – С. 29–32.
 • Глазунова, Л. В.  Адаптация. Дезадаптация [Текст] : период адаптации первоклассника к школе / Л. В. Глазунова // Розкажіть онуку. – 2011. – № 3, лютий. – С. 53–54.
 • Деркач, О.  Малюємо школу [Текст] : діагностика шкільної дезадаптації першокласників засобами арт-терапії / О. Деркач // Мистецтво та освіта. – 2010. – № 4. – С. 15–18.
 • Ємцева, Е. Г.  Роль соціальної роботи у вирішенні проблем адаптації та дезадаптації молодших школярів на початку навчання [Текст] / Е. Г. Ємцева // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 3. – С. 41–45.
 • Колосова, С. Л.  Особенности дезадаптации 6–7-летних детей с агрессивным поведением [Текст] / С. Л. Колосова // Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С. 50–57.
 • Кумарина, Г. Ф.  Профилактика школьной дезадаптации: социально-педагогический подход [Текст] / Г. Ф. Кумарина // Социальная педагогика. – 2013. – № 5. – С. 5–16.
 • Хребтова, Н. П.  Порушення письма – причина дезадаптації і труднощів у молодших школярів [Текст] / Н. П. Хребтова, В. А. Черняк // Логопед. – 2015. – № 4. – С. 2–4.