Децентралізація в Україні

Барановський, М. О.  Фінансова децентралізація в Україні: особливості становлення [Текст] / М. О. Барановський // Український географічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 30–38.

Бейдик, О. О.  Трансформація регіонального туризму за умов децентралізації [Текст] : (на прикладі Запорізької області) / О. О. Бейдик, О. І. Топалова, Л. А. Прохорова // Український географічний журнал. – 2019. – № 3. – С. 37–42.

Боярський, О. О.  Децентралізація і людина: система координат в умовах демократичної правової державності [Текст] / О. О. Боярський // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, О. В. Скрипнюк та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2019. – Вип. 85. – С. 16–30. – (Серія “Юридичні науки”).

Гайдар, М. Є.  Проблеми децентралізації та добровільного об’єднання територіальних громад в Україні: конституційно-правове забезпечення га сучасні законопроекті ініціативи [Текст] / М. Є. Гайдар // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, В. І. Акуленко та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2019. – Вип. 84. – С. 75–85. – (Серія “Юридичні науки”).

Голян, В. А.  Публічні природоохоронні видатки в умовах децентралізації: стратегія нарощення [Текст] / В. А. Голян, Т. Ф. Сундук, Л. М. Поліщук // Економіка та держава. – 2019. – № 2. – С. 10–16.

Захарченко, М.  Бібліотеки об’єднаних територіальних громад Сумщини [Текст] : публічні бібліотеки і реформа децентралізації : з досвіду роботи / М. Захарченко // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3. – С. 6–9.

Західна, О. Р.  Сучасний етап становлення об’єднаних територіальних громад [Текст] : [процеси децентралізації у формування ОТГ та управління їх фінансовими ресурсами] / О. Р. Західна, А. Т. Жовнірів, Н. З. Стасишин // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 10. – С. 36–40.

Клокар, Н.  Освіта в об’єднаних територіальних громадах: нові підходи до управління в умовах децентралізації [Текст] / Н. Клокар, Г. Науменко, Л. Гунько // Рідна школа. – 2017. – № 11/12. – С. 27–31.

Коломієць, І. Ф.  Теоретико-практичні аспекти формування об’єднаних територіальних громад в Україні [Текст] : [бюджетна децентралізація] / І. Ф. Коломієць, А. О. Пелехатий // Економіка України. – 2017. – № 4. – С. 46–55.

Мошковська, Г. К.  Освіта об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади [Текст] / Г. К. Мошковська // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 2–16. – Поч. №№ 31/33.

Патицька, Х. О.  Формування центро-периферійної взаємодії в об’єднаній територіальній громаді в умовах децентралізації: ідентифікація рівнів і сфер [Текст] / Х. О. Патицька // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 59–62.

Пономаренко, Л. І.  Організація догляду в громаді як важлива складова процесу деінституціалізації та децентралізації управління соціальною сферою [Текст]. Розділ 1, [підрозділ] 1.6 : Теоретичні засади технологізації соціальної роботи і соціальної допомоги / Л. І. Пономаренко // Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах трансформаційного періоду : навчально-методичний посібник / А. О. Поляничко, О. В. Гончаренко, О. В. Знобей, І. М. Іонова ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за заг. ред.: А. О. Поляничко, А. В. Кирилюк]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2020. – С. 68–79.