Цукровий діабет у дітей

Антошкіна, А. М.  Цукровий діабет [Текст] : [у дітей] / А. М. Антошкіна // Педіатрія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / Міністерство охорони здоров’я України, Національний медичний університет імені. О. О. Богомольця ; за ред. О. В. Тяжкої. – 5-те вид., випр. та доп. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – С. 788-800.

Заікіна, Г. Л.  Поширеність цукрового діабету серед школярів та методи фізичної реабілітації при даній патології в умовах загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / Г. Л. Заікіна, О. О. Єсипчук // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [ред. рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 138–143.

Кареліна, Є. О.  Ефективність лікувальної гімнастики в комплексній реабілітації дітей, хворих на цукровий діабет [Текст] / Є. О. Кареліна, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 221–222.

Логачова, О. І.  Організація уроків фізичної культури для дітей, хворих на цукровий діабет [Текст] / О. І. Логачова // Фізичне виховання в школах України. – 2018. – № 1. – С. 34–37.

Прохненко, Н. О.  Ефективність використання динамічного точкового масажу Чжун у комплексній фізичній реабілітації дітей, хворих на цукровий діабет І типу [Текст] / Н. О. Прохненко, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю університету та 30-річчю Інституту фізичної культури / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 134–136.

Прохненко, Н. О.  Методика динамічного точкового масажу Чжун в комплексній реабілітації дітей, хворих на цукровий діабет [Текст] / Н. О. Прохненко, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю університету та 30-річчю Інституту фізичної культури / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 136–138.

Трістан, О. С.  Значення засобів та методів фізичної реабілітації в комплексному лікуванні дітей з цукровим діабетом 1 типу [Текст] / О. С. Трістан // Український медичний альманах. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 264–265.