Чинники здорового способу життя дітей, підлітків та молоді

Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження [Текст] : колективна монографія / МОН України, Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковорода ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків : [Рожко С. Г.], 2017. – 487 с.

Єжова, О. О.  Здоровий спосіб життя [Текст] : навчальний посібник для учнів професійно-технічних закладів / О. О. Єжова ; МОН України ; АПН України ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Суми : Університетська книга, 2020. – 125 с.

Міхеєнко, О. І.  Щоденник здоров’я [Текст] : навчально-методичний посібник / О. І. Міхеєнко, В. І. Котелевський. – Суми : Університетська книга, 2019. – 156 с.

Освіта і здоров’я [Текст] : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (27–28 березня 2014 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т проблем виховання НАПН України та ін. ; [редакційна рада: І. О. Калиниченко, О. О. Єжова, О. І. Іванова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 239 с.

***

Берзінь, В.  Формування здорового способу життя дітей і підлітків [Текст] / В. Берзінь, В. Стельмахівська // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – № 4. – С. 48–52.

Голованова, І. А.  Актуальні проблеми формування фізичного, психологічного і духовного здоров’я дітей, підлітків та молоді [Текст] / І. А. Голованова, С. В. Харченко, Т. В. Плужнікова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України” та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 30–32.

Губар, А. О.  Стан здоров’я дітей, підлітків та молоді [Текст] / А. О. Губар, Т. В. Золотарьова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України” та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 32–34.

Дяченко, Ю. Л.  До проблеми валеологічного аспекту життєдіяльності сучасних підлітків [Текст] / Ю. Л. Дяченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 131–137.

Іонова, І. М.  Формування здорового способу життя підлітків засобом соціально-педагогічного тренінгу [Текст] / І. М. Іонова, Є. В. Рогіз // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 лютого 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 53–57.

Колодько, А.  Як впливає мода на здоров’я підлітків [Текст] / А. Колодько // Основи здоров’я. – 2019. – № 8. – С. 4–5.

Кордонська, А. В.  Формування здорового способу життя підлітків [Текст] / А. В. Кордонська, О. А. Дрючило // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2015. – № 7. – С. 2–6.

Левченко, І. М.  Програма тренінгу-курсу зі здорового способу життя для підлітків “Молодь обирає здоров’я” [Текст] / І. М. Левченко // Основи здоров’я. – 2019. – № 2. – С. 4–12.

Потапова, Л.  Формування мотивації на здоровий спосіб життя серед молоді [Текст] : (теоретичний аспект) / Л. Потапова, О. Панчишина, О. Потапова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. – № 2. – С. 39–41.

Савченко, А.  Самостійна ігрова діяльність як засіб здорового способу життя підлітків [Текст] / А. Савченко // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, № 2. – С. 133–138.

Стан здоров’я дітей і підлітків та критерії його оцінки [Текст] // Основи екології та профілактична медицина : підручник для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ та інститутів медсестринства. – Київ : Медицина, 2017. – С. 261–277.

Таран, Є. О.  Наметові табори як спосіб формування здорового способу життя підлітків [Текст] / Є. О. Таран, Т. В. Золотарьова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України” та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 151–153.