Борис Гмиря – промінь, який не згасає

 1. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського [Текст] : збірка статей. Вип. 39, кн. 6 : Борис Гмиря. Погляд з XXI століття / М-во культури і туризму України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського ; [упоряд. І. Д. Гамкало]. – Київ : [НМАУ ім. П. І. Чайковського], 2006. – 119 с.

***

 1. Видатні особи, що народилися на Сумщині [Текст] : [письменники, композитори, скульптори, педагоги, громадські та державні діячі, науковці, герої Сумщини] // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6/8, лютий. – С. 68.
 2. Зірковий голос України [Текст] : до 110-річчя від дня народження Б. Р. Гмирі (1903–1969) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2013. – № 3. – С. 54–61.
 3. Бражниченко, С. О.  Геній вокалу з Лебединщини [Текст] : [оперний співак Гмиря Борис Романович] / С. О. Бражниченко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, В. С. Бугрій та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – № 2 (5). – С. 40–43.
 4. Давімко, Л.  Запізнілий коментар [Текст] : [вокальна творчість Б. Гмирі] / Л. Давімко // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : [науково-тематична збірка] / М-во культури і туризму України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Центр музичної україністики ; [упоряд., редакція: М. Давидов, В. Сумарокова]. – Київ : [НМАУ ім. П. І. Чайковського], 2008. – Вип. 77, кн. 14 : Виконавське музикознавство. – С. 68–83.
 5. Калинковицька, І.  Відлуння [Текст] : [Борис Гмиря і Єлизавета Чавдар – двоє великих співаків, два легендарних імені] / І. Калинковицька // Музика. – 2015. – № 6. – С. 9–11.
 6. Кислиця, П.  Борис Гмиря: всі грані творчості [Текст] / П. Кислиця // Сумщина. – 2018. – № 32, 9 серпня. – С. 6.
 7. Король, В.  Борис Гмиря і вічність [Текст] : про геніального співака, уродженця Сумщини / В. Король // Історія в школі. – 2011. – № 3. – С. 11–17.
 8. Корчак, В.  Постать Бориса Гмирі в контексті розвитку вокальної музики ХХ ст. [Текст] / В. Корчак, Л. Ороновська // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання : збірник статей / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Музично-педагогічний факультет ; [ред.-упоряд.: С. Я. Дацюк, М. М. Каралюс, І. В. Фрайт]. – Дрогобич : [Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка], 2013. – С. 140–145.
 9. Лапицький, Ф.  Про пам’ятник, якого немає [Текст] : [до 106-річчя з дня народження Б. Р. Гмирі] / Ф. Лапицький // Голос України. – 2013. – № 167, 10 вересня. – С. 7.
 10. Шпак, В.  Борис Гмиря просив не завантажувати його небасовими партіями [Текст] : навіть у 110-річчя видатного співака його біографіяще багата таємницями / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2013. – № 141, 7 серпня. – С. 1, 21.