Біомеханічні основи підготовки спортсменів

Архипов, О. А.  Біомеханічний аналіз [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. А. Архипов ; Міністерство освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Факультет фізичного виховання та спорту. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : [Талком], 2017. – 240 с.

Біомеханіка спорту [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з фізичного виховання і спорту / за заг ред. А. М. Лапутіна. – Київ : Олімпійська література, 2001. – 319 с.

Біомеханіка спорту [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з фізичного виховання і спорту / А. М. Лапутін, В. В. Гамалій, О. А. Архипов та ін. ; за заг. ред. А. М. Лапутіна. – Київ : Олімпійська література, 2005. – 319 с.

Біомеханіка фізичного виховання і спорту [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності «Фізичне виховання» / М. О. Носко, О. В. Бріжатий, С. В. Гаркуша, І. А. Бріжата ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : [«МП Леся»], 2012. – 286 с.

Бріжатий, О. В.  Біомеханічні основи спортивної діяльності [Текст] : навчальний посібник : лекційний матеріал до дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту» / О. В. Бріжатий, С. В. Одінцова. – Суми : [СДПІ ім. А. С. Макаренка], 1998. – 154 с.

Старченко, С. О.  Біомеханіка з основами механотерапії [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів Інституту фізичної культури / С. О. Старченко, О. А. Томенко ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 138 с.

***

Архипов, О. А.  Якісний біомеханічний аналіз техніки бігу на короткі, середні та довгі дистанції [Текст] / О. А. Архипов, О. П. Питомець // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 285–288. – (Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/»).

Біомеханіка фізичного виховання і спорту [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності «Фізичне виховання» / М. О. Носко, О. В. Бріжатий, С. В. Гаркуша, І. А. Бріжата ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : [«МП Леся»], 2012. – 286 с.

Бріжата, І. А.  Травмопрофілактична підготовка майбутніх учителів фізичної культури при викладанні біомеханіки [Текст] / І. А. Бріжата // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 157.

Гамалій, В.  Біомеханічні аспекти раціоналізації процесу навчання рухів у процесів технічної підготовки спортсменів [Текст] / В. Гамалій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 36–41.

Гудим, М. П.  Біомеханічний аналіз низького старту спортсменів спринтерів [Текст] / М. П. Гудим, С. В. Гудим // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2011 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 175.

Жула, Л. В.  Використання методів біомеханічного контролю в навчально-тренувальному процесі студенток під час занять волейболом [Текст] / Л. В. Жула // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 229–235.

Калініченко, В. О.  Біомеханічні основи технічної підготовки в панкратіоні [Текст] / В. О. Калініченко, О. В. Бріжатий // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 429–435.

Кашуба, В.  Біомеханіка просторової організації тіла людини: теоретичні та практичні аспекти [Текст] / В. Кашуба, Н. Гончарова, Н. Носова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 67–84.

Хатько, А. В.  Біомеханіка ударів у хортингу [Текст] / А. В. Хатько // Фізичне виховання в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 35–40.