Білки в природному середовищі та у житті людини

 • Белки – высокомолекулярные природные соединения [Текст] : 10 класс / Н. Н. Бояринцева, В. Н. Смирнова, И. П. Филинова ; ред. А. Д. Микитюк. – Москва : Чистые пруды, 2007. – 31 с. – (Б-ка “Первого сентября”, серия “Химия” ; вып. 3(15)).
 • Негруцький, Б. С.  Організація білкового синтезу у вищих еукаріотів [Текст] / Б. С. Негруцький. – Київ : Обереги, 2001. – 165 с. – (Б-ка Державного фонду фундаментальних досліджень).
 • Овчинников, Ю. А.  Строение и функции белков [Текст] / Ю. А. Овчинников, А. Н. Шамин. – Москва : Педагогика, 1983. – 128 с. : ил.

***

 • Касторная, А. П.  Влияние патогенных белковых агрегатов на структурнодинамические свойства модельных мембран [Текст] : [влияние на головной мозг] / А. П. Касторная // Наукові доповіді призерів II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фізики / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Інститут прикладної фізики НАН України ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка та ін. ; [галузева конкурсна комісія з фізики: А. А. Сбруєва, В. Ю. Сторіжко, В. С. Іваній та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2012. – С. 33–41.
 • Сенчурін, Є. В.  Кількісна характеристика білків та середньомолекулярних пептидів сироватки крові дітей при деяких інфекційних захворюваннях [Текст] / Є. В. Сенчурін // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 100–102.
 • Аксельрод, П. Н.  Білки. Будова й функції. Значення білків у природі й житті людини [Текст] : 10 клас / П. Н. Аксельрод // Біологія. – 2012. – № 30. – С. 20–22.
 • Бондаренко, Т. А.  Пріони, їх будова та поширення [Текст] : 10 клас : [про нові інфекційні агенти білкової природи, про захворювання тощо] / Т. А. Бондаренко // Біологія. – 2012. – № 1. – С. 9–13.
 • Замятин, А. А.  Протеомика [Текст] : [изучение совокупности белков и их взаимодействия  в живых организмах (протеом – совокупность всех белков организма)] // Биология. – 2005. – № 14. – С. 2–11.
 • Белки – строение и свойства [Текст] : [обобщающий интегрированный урок-семинар в 11 классе] / М. А. Никитина [и др.] // Химия. – 2005. – № 9, май. – С. 29–39.
 • Олеськів, Л. Б.  Білки. Інтегрований урок-пара з біології та хімії [Текст] : 11 клас / Л. Б. Олеськів, Л. В. Лущ // Біологія. – 2011. – № 12, квітень. – С. 9–12.
 • Олефіренко, О. О.  Білки [Текст] / О. О. Олефіренко, А. І. Ткаченко // Біологія. – 2007. – № 12. – С. 26–27.
 • Ранюк, Г. В.  Білки [Текст] / Г. В. Ранюк // Все для вчителя. – 2013. – № 4, квітень. – С. 46–50.
 • Соболевська, О. Є.  Білки, жири, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі [Текст] : [заняття з ознайомлення із фізіологічними значеннями білків, жирів, вуглеводів та вітамінів] / О. Є. Соболевська, С. А. Керницька // Біологія. – 2016. – № 25/26. – С. 20–28.
 • Храмов, В. А.  Растворение нерастворимых белков [Текст] / В. А. Храмов, Е. А. Аксенова, Е. В. Зыкова // Химия в школе. – 2005. – № 3. – С. 64–66.
 • Чинякова, Г. П.  Сніданок учня з таблицею Д. І. Менделєєва [Текст] : до теми “Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їх роль у організмі” / Г. П. Чинякова // Хімія. – 2012. – № 18. – С. 33–38.