Білінгвальна освіта

 • Авдєєва, І.  Психологічні аспекти двомовності та двомовної освіти [Текст] : за і проти / І. Авдєєва, Ж. Слюсар // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 10. – С. 18–23.
 • Алексєєва, Л.  Структура и содержание билингвального образования [Текст] : [двуязычие] / Л. Алексєєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 3. – С. 40–46.
 • Волошинська, Т.  Рівні і повноправні [Текст] : з досвіду організаційно-методичного забезпечення двомовного навчання у школі / Т. Волошинська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 10. – С. 24–28.
 • Гудзик, І.  Двомовне навчання різних предметів шкільної програми: його сутність і перспективи [Текст] / І. Гудзик // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 4. – С. 55–58.
 • Дороз, В.  Сучасні культурологічні підходи до навчання учнів-білінгів другої мови [Текст] / В. Дороз // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 7. – С. 14–18.
 • Зборовська, Н.  Білінгвальний підхід у навчанні як один із сучасних напрямів мовної освіти нечуючих [Текст] / Н. Зборовська // Дефектологія. – 2011. – № 4. – С. 41–45.
 • Ляхова, Е. Г.  Формирование билингвальной картины мира учащегося в процессе обучения иностранному языку [Текст] / Е. Г. Ляхова, Т. К. Цветкова // Вопросы филологии. – 2006. – № 3. – С. 82–88.
 • Нікольська, Н.  Від розмаїття – до взаєморозуміння [Текст] : [білінгвізм у середній освіті як спосіб інтеграції учнів у європейський полікультурний соціум] / Н. Нікольська // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2008. – № 3. – С. 110–119.
 • Першукова, О. О.  Погляди зарубіжних учених на двомовну та багатомовну освіту школярів в країнах Європи [Текст] / О. О. Першукова // Шлях освіти. – 2012. – № 2. – С. 23–27.
 • Преподавание русского языка билингвам: проблемы и перспективы [Текст] / И. П. Маханькова [и др.] // Русская словесность. – 2013. – № 2. – С. 74–79.
 • Про затвердження Типових навчальних планів білінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов [Текст] : наказ від 07.07.09 р., № 626 / Україна. МОН // Освіта. – 2009. – № 29/30, 8-15 липня. – С. 2.
 • Про методичні рекомендації щодо застосування елементів двомовного навчання [Текст] : від 28.08 09 р., № 1/9-581 / Україна. МОН // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 31/32. – С. 12–19.