Автобіографічна проза: основні жанрові ознаки

 • Вілісова, І. Д.  Остап Вишня. Засоби гумору в усмішці “Моя автобіографія” [Текст] : 11 клас / І. Д. Вілісова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 22/24. – С. 19–25.
 • Горблянський, Ю.  Специфіка автобіографізму роману А. Ю. Кримського “Андрій Лаговський” [Текст] / Ю. Горблянський // Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1997. – № 5. – С. 41–47.
 • Волощук, Ю.  “Розчарований, втомлений, самотній…” [Текст] : автобіографічна та психобіографічна основа образу старого лося в оповіданні “Лось” В. Гжицького / Ю. Волощук // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка ; [редкол.: М. І. Степаненко, О. М. Ніколенко, М. К. Наєнко та ін.]. – Полтава : [ПНПУ], 2011. – Вип. 8. – С. 47–52.
 • Вольская, Н. Н.  Языковая игра в автобиографической прозе М. Цветаевой [Текст] / Н. Н. Вольская // Русская речь. – 2006. – № 4. – С. 30–33.
 • Духовна автобіографія Чеслава Мілоша – “Земля Ульро” [Текст] : [презентація книги] / [діалог про книгу вели: Е. Фігель, Н. Сидяченко, А. Чердаклі] // Літературна Україна. – 2016. – № 19, 19 травня. – С. 11, 15. – Поч. № 17/18.
 • Зозуля, І.  “Американська мрія” як межа сподівань і трагедія життя [Текст] : творчість Ф. С. Фіцджеральда в контексті “загубленого покоління”, автобіографічність його романів / І. Зозуля // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – № 9. – С. 30–35.
 • Иванова, Е. М.  Проблема обобщающего художественного образа в произведениях мемуарно-автобиографического жанра [Текст] / Е. М. Иванова // Вопросы специфики жанров художественной литературы : (тезисы докладов) / М-во просвещения БССР ; [редкол.: Б. С. Бесчеревных, Б. Н. Клюсов, Г. И. Сардыко и др.]. – Минск : [б. и.], 1974. – С. 11–12.
 • Касян, Л.  “Спогади і роздуми на фінішній прямій”. Іван Дзюба в контексті автобіографічно-мемуарного дискурсу українських шістдесятників [Текст] / Л. Касян // Слово і час. – 2013. – № 7. – С. 54–67.
 • Касян, Л.  Жанр автобіографії у світовому письменстві [Текст] / Л. Касян // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 10. – С. 46–49.
 • Кононенко, Є.  Коли пишучи живеш [Текст] : про роман Хорхе Семпруна “Писати або жити” : [про автобіографічний есеїстичний роман описує досвід в’язня табору Бухенвальд] / Є. Кононенко // Літературна Україна. – 2018. – № 9, 8 березня. – С. 13.
 • Кочетов, А.  Дневник в кругу художественно-документальной прозы. К вопросу жанровой идентификации [Текст] : [дневник, литературная автобиография, исповедь, эпистолярий, мемуаристика, записные книжки…] / А. Кочетов // Зарубіжна література. – 2012. – № 7/8, квітень. – С. 63–66.
 • Манюх, М.  Автобіографізм як особливість характеротворення у прозі Володимира Дрозда [Текст] / М. Манюх // Слово і час. – 2008. – № 5. – С. 81–87.
 • Момот, Н.  Щоденниковість та автобіографізм у повісті Т. Шевченка “Близнецы” [Текст] : філософська інтерпретація / Н. Момот // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 3–11.
 • Написати про свій час [Текст] : інтерв’ю з літературознавцем, професором, лауреатом Національної премії ім. Тараса Шевченка Михайлом Наєнком : [про автобіографічну книжку “ВЕЧІРНІ СВІТАНКИ. Берибійське Гуляйполе, “Від Києва до Лубен”. Літературні візії”] / розмову вела В. Давиденко // Київ. – 2016. – № 11/12. – С. 93–107.
 • Нетребенко, О.  Володимир Винниченко. Автобіографічні риси в оповіданні “Федько-Халамидник” [Текст] : 6-й клас / О. Нетребенко // Українська мова та література. – 2013. – № 16, серпень. – С. 17–20.
 • Папета, С.  Климент Редько і його автобіографічна повість “Зіниці сонця” [Текст] / С. Папета // Студії мистецтвознавчі. – 2010. – № 2. – С. 81–82.
 • Приліпко, І.  Автобіографічний характер образів священників у творах Тимофія Бордуляка [Текст] / І. Приліпко // Слово і час. – 2012. – № 4. – С. 79–86.
 • Романишина, Н.  Теорія і методика вивчення автобіографічного оповідання [Текст] / Н. Романишина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 4. – С. 16–20.
 • Романішина, Н.  Засадничі принципи організації процесу вивчення “автобіографічного оповідання” у вищому навчальному закладі [Текст] / Н. Романішина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 1. – С. 41–44.
 • Цяпа, А.  Біографія і автобіографія: діалог про найвищу інстанцію [Текст] : на матеріалі творів У. Самчука та Е. Канетті / А. Цяпа // Слово і час. – 2006. – № 7. – С. 35–40.
 • Черкашина, Т. Ю.  Українська автобіографічна повість 20 століття: становлення основних жанрових ознак [Текст] / Т. Ю. Черкашина // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 39–45.
 • Черкашина, Т. Ю.  Шляхи розвитку української мемуарної автобіографіки 1930–1970-х років [Текст] / Т. Ю. Черкашина // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 258–264. – (Серія “Літературознавство” ; № 39).
 • Черниш, А.  Авторська рецепція образу митця у романі-біографії М. Слабошпицького “Поет із пекла (Тодось Осьмачка)” [Текст] / А. Черниш // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 1. – С. 16–20.
 • Чупашева, О. М.  Авторская ремарка в автобиографической прозе М. Цветаевой [Текст] / О. М. Чупашева // Русский язык в школе. – 2012. – № 8. – С. 62–68.
 • Шкіль, М.  Мої педагогічні університети [Текст] : [автобіографічна повість видатного українського математика, яку він присвятив дружині Катерині Тодосівні] / М. Шкіль // Освіта. – 2012. – № 46/47, 31 жовтня – 7 листопада. – С. 10.