Аромотерапія: значення та застосування

Авраменко, М. Л.  Концепція ароматерапії за умов центрів професійної реабілітації інвалідів [Текст] / М. Л. Авраменко, Д. А. Кузнецов // Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия. – 2006. – № 3. – С. 39–41.

Аромовоздействие как фактор оптимизации функционального состояния человека [Текст] / А. Т. Быков [и др.] // Валеология. – 2006. – № 2. – С. 9–21.

Запахи у навчанні та оздоровленні [Текст]. Розд. 2 // Чепига, М. П. Стимуляція здоров’я та інтелекту / М. П. Чепига, С. М. Чепига. – Київ : Знання, 2006. – С. 54–78.

Захарченко, Ю. І.  Значення ароматерапії у покращенні загального стану жінок у період вагітності [Текст] / Ю. І. Захарченко, Т. В. Бугаєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської області адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 302–305.

Ільченко, Н. В.  Аромалікування [Текст] / Н. В. Ільченко // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 5. – С. 2–3.

Любченкова, Т. В.  Ароматерапия как метод профилактики гриппа [Текст] / Т. В. Любченкова // Формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчально-виховного закладу : (матеріали ІІ обласної наук.-практ. конф.) : присвячується 25-річчю факультету фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 109–111.

Савісько, Я. С.  Ефективність застосування лікувальної гімнастики й ароматерапії в комплексній фізичній реабілітації дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт [Текст] / Я. С. Савісько, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 138–140.

Стасенко, В. Г.  Інноваційні терапевтичні технології роботи з особливими дітьми [Текст] / В. Г. Стасенко, О. А. Фоменко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2018. – № 3. – С. 9–14.

Ховрич, О. Л.  Особливості застосування ароматерапії у відновленні фізичної і психічної працездатності спортсменів-футболістів [Текст] / О. Л. Ховрич, Т. В. Бугаєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 140–144.

Швачич, А. Л.  Аромотерапія в комплексній фізичній реабілітації дітей хворих на гострі респіраторні захворювання [Текст] / А. Л. Швачич, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 418–421.