Анімаційна діяльність. Педагогічна та комп’ютерна анімація

 • Maksymovskyi, M.  Animation activities as a means of developing student youth’s social culture [Текст] = Анімаційна діяльність як засіб розвитку соціальної культури студентської молоді / M. Maksymovskyi // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 7 (61). – С. 224–233.
 • Андреєва, Л.  Анімація як засіб організації активного дозвілля дітей [Текст] / Л. Андреєва, М. Ковальчук // Рідна школа. – 2016. – № 8/9. – С. 76–80.
 • Болотін, Л. Я.  Використання PowerPoint для створення анімацій [Текст] / Л. Я. Болотін // Інформатика в школі. – 2012. – № 9. – С. 5–7.
 • Великодна, Є. М.  Аналіз анімаційних заходів, що впроваджуються у готельно-ресторанних комплексах [Текст] / Є. М. Великодна, В. П. Самодай // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 листопада 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [редкол.: І. О. Калініченко, В. А. Косяк, М. М. Ксенофонтова та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 129–134.
 • Великодна, Є. М.  Актуальні аспекти анімаційної діяльності в туризмі та готельно-ресторанній сфері [Текст] / Є. М. Великодна, В. П. Самодай // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 141–146.
 • Волик, Л.  Анімація як нове явище вітчизняної педагогічної науки [Текст] / Л. Волик // Шлях освіти. – 2009. – № 1. – С. 6–9.
 • Волик, Л.  Модель підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до анімаційної діяльності [Текст] / Л. Волик // Шлях освіти. – 2009. – № 3. – С. 10–14.
 • Волик, Л. В.  Комп’ютерна анімація як еволюційний інструментарій медіаосвіти [Текст] / Л. В. Волик // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 29–33.
 • Леонтьєв, Д.  Штучні супутники Землі. Анімаційні ефекти в комп’ютерних презентаціях [Текст] : бінарний урок з інформатики та фізики : 10-й клас / Д. Леонтьєв // Інформатика. – 2016. – № 2, лютий. – С. 19–24.
 • Лесіна, Т. М.  Анімація як інноваційний напрям соціально-педагогічної роботи в Польщі [Текст] / Т. М. Лесіна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 2. – С. 101–106.
 • Лукьянова, Н. В.  Компьютерная анимация [Текст] / Н. В. Лукьянова // Информатика и образование. – 2009. – № 10. – С. 3–20.
 • Максимовська, Н. О.  Анімація в сфері дозвілля як напрям соціально-педагогічної діяльності [Текст] / Н. О. Максимовська // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2011. – № 1. – С. 19–26.
 • Максимовська, Н. О.  Анімація засобами мистецтва як напрям соціального виховання [Текст] / Н. О. Максимовська // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2011. – № 2. – С. 38–45.
 • Максимовська, Н. О.  Інноваційність анімаційного підходу до соціально-педагогічної діяльності у ВНЗ [Текст] / Н. О. Максимовська // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 126–128.
 • Максимовська, Н. О.  Модель анімаційної соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у сфері дозвілля [Текст] / Н. О. Максимовська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 468–480.
 • Максимовська, Н. О.  Розвиток соціальної активності студентської молоді в процесі анімаційної діяльності [Текст] / Н. О. Максимовська // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2012. – № 4. – С. 31–38.
 • Назаренко, Л.  Перші кроки в проектній діяльності зі створення мультфільму за літературною казкою [Текст] : [програмування, графіка та анімація на уроці української літератури] / Л. Назаренко // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 5. – С. 36–38.
 • Настыч, Т. В.  “Витиеватой мыслию пленя, я всех Вас удивлю рассказом…” [Текст] : сценарий внеклассного мероприятия “Анимационный музей литературных героев” / Т. В. Настыч // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 1. – С. 51–56.
 • Рудич, О. О.  Використання сучасної анімації та неігрового кіно як засобу оптимізації процесу навчання англійської мови [Текст] / О. О. Рудич // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 5. – С. 22–24.
 • Саченко, Л.  Пісочна анімація розвиває й оздоровлює [Текст] / Л. Саченко, О. Грязєн // Дошкільне виховання. – 2013. – № 7. – С. 30–31.
 • Шульга, И.  Опыт педагогической анимации в практике социального воспитания за рубежом [Текст] / И. Шульга // Социальная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 90–93.
 • Шульга, И. И.  Генезис поняття “педагогическая анимация” [Текст] / И. И. Шульга // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 1. – С. 35–39.