Алюзії в літературних текстах

  • Горбань, А.  Історичні алюзії та іронічний підтекст в “Енеїді” І. Котляревського: колоніальний аспект [Текст] / А. Горбань // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 4. – С. 56-72.
  • Горбань, А.  Історичні алюзії та іронічний підтекст в “Енеїді” І. Котляревського: колоніальний аспект [Текст] / А. Горбань // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 5. – С. 80-94.
  • Давиденко, І.  MULTUM IN PARVO: новела-притча “Біла дівчинка” А. Дністрового в контексті актуальних проблем сьогодення [Текст] / І. Давиденко // Слово і час. – 2013. – № 11. – С. 78-90.
  • Дітькова, С. Ю.  Біблійні алюзії в трагедії Вільяма Шекспіра “Гамлет” [Текст] / С. Ю. Дітькова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – № 5. – С. 29-35.
  • Костенко, И. М.  Метаморфоза героя романа Саши Соколова “Школа для дураков” в свете аллюзий на произведения Эдгара По [Текст] / И. М. Костенко // Филологические науки. – 2011. – № 2. – С. 3-13.
  • Колова, С. Д.  Реминисценция и аллюзия как компоненты культурологического анализа художественного текста [Текст] : на материале школьного анализа произведения современной литературы / С. Д. Колова // Литература в школе. – 2008. – № 7. – С. 42-46.
  • Коломієць, Л. В.  Алюзивні фрази Гренорі Корсо та їх “друге життя” як назв і цитат з погляду перекладу [Текст] : [Корсо Г. – американський поет, художник, бітник] / Л. В. Коломієць // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [ред. кол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 35-44.
  • Назаренко, О. В.  Поліаспектність власних імен в англомовному казковому дискурсі та їх комунікативна спрямованість [Текст] / О. В. Назаренко, А. А. Ракітіна // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [ред. кол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 114-117.
  • Приліпко, І.  Ремінісценція та алюзії у творах Валерія Шевчука [Текст] / І. Приліпко // Слово і час. – 2009. – № 7. – С. 33-37.