Агломерації: функції, інфраструктура, забезпечення

Аверкина, М. Ф.  Фінансове забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міст та агломерацій [Текст] / М. Ф. Аверкина // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 травня 2018 р., м. Харків / Український державний університет залізничного транспорту ; Транспортна академія України ; Підйомно-транспортна академія наук України та ін. – Харків : [УкрДУЗТ], 2018. – Ч. 2. – С. 218–219.

Бондаренко, Н. О.  Географічний аналіз міських агломерацій України [Текст] / Н. О. Бондаренко // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Київський національний університет ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 205–207.

Гусєва, Н. В.  Особливості статево-вікової структури населення Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації [Текст] / Н. В. Гусєва, О. М. Задєсєнцев // Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 листопада 2018 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Київський національний університет ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, М. О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2018. – С. 270–276.

Гусєва, Н. В.  Функції міських агломерацій України та їх трансформація в пострадянський період [Текст] : (на прикладі Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації) / Н. В. Гусєва, О. М. Задєсєнцев // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 80–83.

Дронова, О. Л.  Управління міськими агломераціями: європейський досвід для реформ в Україні [Текст] / О. Л. Дронова, Я. С. Лис // Український географічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 47–52.

Мельникова, М. В.  Модернізація комунальної інфраструктури міських агломерацій [Текст] / М. В. Мельникова, Є. С. Градобоєва // Економіка України. – 2017. – № 7. – С. 83–91.

Нємець, К. А.  Інформаційний аналіз ІФВ-моделей Харківської агломерації [Текст] / К. А. Нємець // Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 листопада 2018 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Київський національний університет ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, М. О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2018. – С. 101–105.

Соколов, В. А.  Обеспечение экологической безопасности объектов строительства на территории городских агломераций [Текст] / В. А. Соколов, В. А. Петик, И. В. Удалов // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Київський національний університет ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 162–164.