Афазія, тахілалія: компенсаторний вплив при відновленні мовлення

Афазия [Текст] // Логопедия : учебник для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова и др. ; под ред. Л. С. Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – Гл. 12.– С. 401-458.

Афазия [Текст] // Флерова Ж. М. Логопедия / Ж. М. Флерова. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – С. 23-24.

Афазія [Текст] // Логопедия : учебник / под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховськой. – Москва : ВЛАДОС, 1998. – Гл. 13. – С. 389-438.

Афазія [Текст] // Логопедія : підручник / Міністерство освіти і науки України ; за ред. М. К. Шеремет. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Розд. 8. – С. 297-348.

Классификация разновидностей тахиллалий [Текст] // Логопедия : учебник для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова и др. ; под ред. Л. С. Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – Гл. 9.– С. 259-263.

Классификация разновидностей тахиллалий [Текст] // Логопедия : учебник / под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховськой. – Москва : ВЛАДОС, 1998. – Гл. 10. – С. 233-237.

Нарушение темпа речи [Текст] : [тахиллалия] // Логопедия : учебник / под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховськой. – Москва : ВЛАДОС, 1998. – Гл. 10. – С. 228-251.

Нарушение темпа речи [Текст] [тахиллалия] // Логопедия : учебник для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова и др. ; под ред. Л. С. Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – Гл. 9.– С. 253-277.

Нарушения темпа речи [Текст] : [тахиллалия] // Флерова Ж. М. Логопедия / Ж. М. Флерова. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – С. 32-33.

Обуховская, А. Ю. Модификация программы восстановительного обучения при афазии у детей и подростков [Текст] / А. Ю. Обуховская // Логопедия = Методические традиции и новаторство : учебно-методическое пособие для студентов отделений логопедии педагогических вузов / под ред. С. Н. Шаховской, Т. В. Волосовец. – Москва ; Воронеж : Московск. психолог. соц. ин-та, 2003. – С. 165-169.

Обуховская, А. Ю. Типы компенсаторного воздействия на ранних этапах восстановления речи при афазии [Текст] / А. Ю. Обуховская // Логопедия = Методические традиции и новаторство : учебно-методическое пособие для студентов отделений логопедии педагогических вузов / под ред. С. Н. Шаховской, Т. В. Волосовец. – Москва ; Воронеж : Московск. психолог. соц. ин-та, 2003. – С. 169-176.

***

Лянна, О.  Компоненти педагогічного середовища в логопедичній реабілітації хворих з афазією [Текст] / О. Лянна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (65). – С. 260–270.

Пайлозян, Ж. А.  О влиянии речевого окружения на результаты логопедической работы при афазии [Текст] / Ж. А. Пайлозян // Дефектология. – 2013. – № 4. – С. 86–90.