Навчально-науковий інститут фізичної культури

Застосування інноваційних технологій у спорті вищих досягнень та у фізичному вихованні різних груп населення

Теоретико-методологічні і організаційно-методичні проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації, ерготерапії та спеціальної освіти

 1. Антомонов, М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных [Текст] / М.  Ю. Антомонов. – Киев : [МИЦ “Мединформ”], 2018. – 579 с.

***

 1. Базильчук, О. В. Сучасні принципи професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи з відновлення здоров’я спортсменів [Текст] / О. В. Базильчук, Р. П. Карпюк // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 5–6.
 2. Беспалова, О. Основні напрямки підготовки фахівців фізичної терапії та ерготерапії до майбутньої професійної діяльності [Текст] / О. Беспалова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 4–18.
 3. Беспалова, О. Стан вивчення проблеми підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в освітньому просторі України [Текст] / О. Беспалова, Н. Авраменко, Т. Бугаєнко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 6 (92). – С. 39–53.
 4. Беспалова, О. Фізкультурно-оздоровчі технології у професійній підготовці фізичного реабілітолога [Текст] / О. Беспалова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 183–191.
 5. Білінський, П. І. Лікування хворих із ускладненими переломами дистального відділу плечової кістки з використанням фіксаторів малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу [Текст] / П. І. Білінський // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2021. – № 1. – С. 34–42.
 6. Біомеханічне обгрунтування впливу способів фіксації вивиху надплечового кінця ключиці на кінематику рухів надплечово-ключичного та грудно-ключичного суглобів [Текст] / С. О. Безрученко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 3. – С. 19–28.
 7. Ганжа, В. В. Роль дисфункції мітохондрій у розвитку хвороби Альцгеймера [Текст] / В. В. Ганжа, О. О. Лук’янець // Фізіологічний журнал. – 2021. – Т.67, № 1. – С. 57–66.
 8. Головченко, І. В. Особливості мозкового кровообігу в умовах рухової та сенсорної депривації [Текст] / І. В. Головченко, А. В. Шкуропат // Фізіологічний журнал. – 2020. – Т. 66, № 4. – С. 30–36.
 9. Грін, С. О. Усунення основних ускладнень вогнепальних переломів кінцівок засобами фізичної реабілітації в постіммобілізаційному періоді [Текст] / С. О. Грін // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 352–356. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 10. Демченко, К. Програма фізичної реабілітації спортсменів ігрових видів спорту 20–25 років після перелому променевої кістки в типовому місці у післялікарняному періоді [Текст] / К. Демченко, О. Путров // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 359–362. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 11. Дичко, В. В. Антропометричні показники фізичного розвитку дітей з патологією зору віком 7–10 років [Текст] / В. В. Дичко, О. В. Світленко // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 8–13.
 12. Дичко, Д. В. Абсолютна і відносна кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин (ІКК) периферичної крові у дітей з патологією зору віком 10–16 років [Текст] / Д. В. Дичко, Н. С. Дерев’янко // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 19–24.
 13. Дичко, О. А. Вплив комплексу фізичних вправ на рівень адаптаційного напруження дітей зі сколіозом віком 7-16 років [Текст] / О. А. Дичко, М. Доброва // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 86–92.
 14. Дідкова, Л. М. Корекційна робота щодо усунення стертої дизартрії [Текст] / Л. М. Дідкова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 71–76. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 15. Єгорова, О. Психологічні фактори гіпертонії у вітчизняних хворих (на матеріалі вищої школи) [Текст] / О. Єгорова, Т. Асланян // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 318–329.
 16. Єрошова, М. А. Досвід і перспективи впровадження “Тне Son-rise Program” в практику корекційно-реабілітаційної роботи з аутичними дітьми [Текст] / М. А. Єрошова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 90–96. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 17. Забліцев, С. В. Стан нейроендокринних систем при активації та гальмуванні центральних холінергічних систем при черепно-мозковій травмі [Текст] / С. В. Забліцев, С. О. Худолій // Фізіологічний журнал. – 2020. – Т. 66, № 5. – С. 64–72.
 18. Заставна, О. М. Стан підготовленості до навчання у загальноосвітній школі як критерій ефективності реабілітаційної програми дітей після кохлеарної імплантації [Текст] : [кохлеарна імплантація розроблена для людей з сенсоневральною втратою слуху важкого та глибокого ступеню] / О. М. Заставна // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 380–384. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 19. Здоров’я дітей в умовах карантину [Текст] / С. Гозак [та ін.] // Рідна школа. – 2020. – № 5/6. – С. 31–42.
 20. Значення механічних властивостей пластини в разі торакопластики вродженої лійкоподібної деформації грудної клітини [Текст] / В. А. Дігтяр [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2021. – № 1. – С. 18–22.
 21. Івасик, Н. Обґрунтування диференційного підходу експрес-оцінки реабілітаційного потенціалу при фізичній реабілітації дітей з бронхо-легеневими захворюваннями [Текст] / Н. Івасик // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 16–20. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 22. Калиниченко, І. О. Психогенна складова ризику розвитку вегето-судинної дисфункції у дітей 14–17 років [Текст] / І. О. Калиниченко, О. В. Савчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 20–25. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 23. Клатук, В. Нетрадиційні засоби відновлення при фізичній реабілітації хворих після перелому хребта [Текст] / В. Клатук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 436–442.
 24. Клатук, В. Нетрадиційні засоби відновлення при фізичній реабілітації хворих після перелому хребта [Текст] / В. Клатук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 436–442.
 25. Клінічне значення післятравматичних деформацій довгих кісток нижніх кінцівок [Текст] / К. К. Романенко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 4. – С. 72–79.
 26. Кошман, В. В. Використання методики В. Козявкіна у подоланні ДЦП [Текст] : [методика В. Козявкіна – “Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації” на організм дітей з церебральним паралічем] / В. В. Кошман, М. Г. Андросова В. М. Склярова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 35–39.
 27. Кубрак, Р. М. Оптимізація функціональної активності кардюреспіраторної системи у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч [Текст] / Р. М. Кубрак // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 64–66. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 28. Кукса, Н. В. Дослідження кінестетичної основи рухів рук і стереогнозу в дітей із церебральним паралічем [Текст] / Н. В. Кукса // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 31–34.
 29. Кукса, Н. В. Можливості ритмічної гімнастики як засобу корекції розладів рухової сфери в дітей із церебральним паралічем [Текст] / Н. В. Кукса, О. М. Забара // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 40–44.
 30. Латенко, С. Б. Оздоровча аеробіка як засіб корекції функціонального стану вегетативної нервової системи у жінок середнього віку [Текст] / С. Б. Латенко, Ю. В. Копочинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 71–74. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 31. Лянна, О. В. Педагогічні умови відновлення мовленнєвого спілкування при афазії у осіб післяінсультного стану [Текст] / О. В. Лянна // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 180–185. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 32. Макро- и микроэлементарный состав межпозвоночных дисков при грыжах поясничного отлела позвоночника [Текст] / С. С. Кочкартаев [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 3. – С. 29–35.
 33. Мателенок, Е. М. Застарелые вывихи предплечья [Текст] / Е. М. Мателенок // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 3. – С. 54–60.
 34. Механічні та структурні особливості незрощення відламків великогомілкової кістки та їхнє значення для лікування [Текст] / О. К. Попсуйшапка [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 4. – С. 33–42.
 35. Моделювання дегенеративних змін у паравертебральних м’язах для вивчення їхнього впливу на розвиток захворювання хребта [Текст] / В. О. Радченко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2021. – № 1. – С. 62–68.
 36. Овчаренко, С. Модельні характеристики функціональної та фізичної підготовленості футболістів із церебральним паралічем з урахуванням ступеня ураження опорно-рухового апарату [Текст] / С. Овчаренко, О. Мітова, В. Матяш // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 77–83.
 37. Особливості надання медичної допомоги хворим із вогнепальним пораненням ліктьового суглоба [Текст] / О. Є. Лоскутов [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2021. – № 1. – С. 5–8.
 38. Порівняльний аналіз опороспроможності нижніх кінцівок у дітей із рецидивами вродженої еквіноварусної клишоногості після хірургічного лікування за “традиційними” методами та методикою Понсеті [Текст] / С. О. Хмизов [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2021. – № 1. – С. 9–17.
 39. Про стан виробничого травматизму в Україні [Текст] // Охорона праці. – 2021. – № 3. – Вкладка.
 40. Прозоровський, Д. В. Остеотомія Helal i Weil у разі лікування метатарзалгії за умов поперечно-розпластаної деформації переднього відділу стопи [Текст] / Д. В. Прозоровський, Р. І. Бузницький // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 4. – С. 58–63.
 41. Результаты открытой репозиции и надкостной фиксации пластинами с угловой стабильностью переломов проксимального отдела плечевой кости у пациентов с остеопорозом [Текст] / Н. А. Корж [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 3. – С. 44–53.
 42. Рівень адаптаційного напруження і клітинної реактивності організму хворих на гострий бронхіт [Текст] / Л. І. Сидорчук [та ін.] // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 103–110.
 43. Саква, О. Долаючи вирок недолі [Текст] : Володимир Козявкін та його метод у боротьбі з ДЦП / О. Саква // Голос України. – 2021. – № 81, 29 квітня. – С. 16–17.
 44. Сергієнко, К. В. Деякі аспекти стану здоров’я дітей на початку шкільного життя [Текст] / К. В. Сергієнко, А. І. Русанова, Д. О. Шишко // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 145–146.
 45. Синаптичні відповіді нейронів верхнього шийного ганглія у щурів при експериментальному цукровому діабеті [Текст] / А. О. Нестенко [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2021. – Т.67, № 1. – С. 24–28.
 46. Сняткова, Т. Рання діагностика синдрому госпіталізму в дітей із ДЦП [Текст] / Т. Сняткова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2020. – № 1. – С. 65–75.
 47. Танькут, В. О. Попереково-тазовий біль у вагітних: діагностика та лікування [Текст] / В. О. Танькут, К. В. Беренов, О. Ф. Беренова // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 3. – С. 61–66.
 48. Тонкопей, Ю. Л. Теоретико-методичні засади алгоритму оздоровлення дітей старшого дошкільного віку із кіфотичною поставою [Текст] / Ю. Л. Тонкопей, В. О. Удовиченко // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 167–170.
 49. Трунова, С. В. Доцільність корекції енергетичної складової у реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця з нестабільною стенокардією [Текст] / С. В. Трунова, Ю. В. Тиравська // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 164–166.
 50. Турсунов, Н. Б. Эпидемиология травматизма в спортивных единоборствах [Текст] / Н. Б. Турсунов, Ш. Ш. Газиев, З. Ю. Газиева // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 41–47.
 51. Фізична терапія осіб літнього віку, хворих на остеоартроз крупних суглобів, з урахуванням факторів ризику [Текст] / С. Афанасьєв [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 425–435.
 52. Фізична терапія осіб літнього віку, хворих на остеоартроз крупних суглобів, з урахуванням факторів ризику [Текст] / С. Афанасьєв [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 425–435.
 53. Христова, Т. Є. Кінезотерапія при різних формах дитячого церебрального паралічу [Текст] / Т. Є. Христова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 214–217. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 54. Шейко, В. И. Применение тейпов для реабилитации детей с церебральным параличом [Текст] / В. И. Шейко // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 120–123.
 55. Шукатка, О. Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії [Текст] / О. Шукатка // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 222–235.
 56. Элмурадов, Ф. Х. Хроническая болезнь почек у больных с хронической сердечной недостаточностью [Текст] / Ф. Х. Элмурадов // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 111–119.
 57. Юденок, В. Дослідження рівня соматичного здоров’я та фізичної працездатності учнів старшого шкільного віку Глухівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 [Текст] / В. Юденок, Р. Луценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 243–245. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).

Теоретичні та методичні основи фізкультурної освіти різних груп населення

Оцінка репродуктивного здоров’я підлітків і молоді з різними типами гендерної ідентичності

 1. Адаптаційні можливості дітей та молоді [Текст] : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції. Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ “Лерадрук”], 2012. – 381 с.
 2. Дегтяренко, Т. В. Биогенные стимуляторы и иммуно-реактивность [Текст] : в 2 т. Т. 1 : Биогенные стимуляторы – универсальные адаптогены / Т. В. Дегтяренко, Р. Ф. Макулькин. – Одесса : Маяк, 1997. – 188 с.
 3. Дегтяренко, Т. В. Биогенные стимуляторы и иммуно-реактивность [Текст] : в 2 т. Т. 2 : Иммунореабилитация биорегуляторами / Т. В. Дегтяренко, Р. Ф. Макулькин. – Одесса : Маяк, 1997. – 193 с.

***

 1. Bondarenko, K. Programming of the Training Process in Handball on the Bases of on the Functional Condition of Different Systems of the Organism [Текст] = Програмування тренувального процесу в гандболі на основі функціонального стану різних систем організму / K. Bondarenko, O. Madzharov // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 3 (87). – С. 176–187.
 2. Аксьонова, О. П. Науково-методичний проект “Урок здоров’я” [Текст] / О. П. Аксьонова, Ю. В. Півненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 267–271. – (Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 3. Андреєва, О. Теоретичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення [Текст] / О. Андреєва, М. Дутчак, О. Благій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 59–66.
 4. Андрейко, С. С. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища [Текст] / С. С. Андрейко, В. В. Бобух // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 14–18.
 5. Антомонов, М. Ю. Експрес-оцінка рівня соматичного здоров’я з використанням регресійних моделей [Текст] / М. Ю. Антомонов // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 18–20.
 6. Арзанов, В. І. Напрями формування здорового способу життя [Текст] / В. І. Арзанов, О. Є. Бондаренко // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 18–20.
 7. Аршава, І. Ф. Функціональні стани людини в процесі адаптації до екстремальних умов діяльності у парадигмі “особистість – стан” [Текст] : [складні види професійної діяльності] / І. Ф. Аршава // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 4. – С. 82–90.
 8. Афанасьєв, С. Використання інноваційних технологій в адаптивному фізичному вихованні в умовах спеціальної школи-інтернату для дітей з порушеннями слуху [Текст] / С. Афанасьєв, І. Родименко, К. Бурдаєв // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 39–49.
 9. Бесага, І. Р. Особливості створення здоров’язбережувального середовища в закладі дошкільної освіти [Текст] / І. Р. Бесага, В. Г. Бутенко // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 листопада 2019 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Управління освіти і науки Сумської міської ради та ін. ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 7–10.
 10. Вербенко, М. М. Функціональний стан серцево-судинної системи першокласників під час письма [Текст] / М. М. Вербенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 175.
 11. Влияние занятий с применением элементов пешеходного туризма на функциональное состояние школьников старших классов [Текст] / Ж. Л. Козина [и др.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 12. – С. 9–15.
 12. Войтенко, В. Л. Порушення функціонального та метаболічного статусів у підлітків Сумського регіону [Текст] / В. Л. Войтенко // Актуальні питання біології та медицини : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 16–17 листопада 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державний заклад “Луганський національний ун-т ім. Т. Шевченка” та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, І. О. Калиниченко та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 94–96.
 13. Вплив законодавчих змін у сфері охорони здоров’я щодо тютюнопаління на захворюваність та смертність від серцево-судинної патології серед населення України [Текст] / Е. М. Омельченко [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2021. – № 2. – С. 15–21.
 14. Гакман, А. В. Аналіз стану здоров’я студентів ВНЗ [Текст] / А. В. Гакман, Я. Верешко // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 187–190.
 15. Гильфанова, Е. К. Использование подвижных игр в оздоровлении часто болеющих детей [Текст] / Е. К. Гильфанова, Е. Г. Фоменко // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 218–222.
 16. Глушко, К. А. Соціально-психологічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами до дошкільного закладу освіти [Текст] / К. А. Глушко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 273–277.
 17. Глушкова, Н. Особенности использования метода газоразрядной визуализации и анализа ГРВ-грамм людей, находящихся в разных функциональних состояниях [Текст] / Н. Глушкова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 7. – С. 55–60.
 18. Голованова, І. А. Актуальні проблеми формування фізичного, психологічного і духовного здоров’я дітей, підлітків та молоді [Текст] / І. А. Голованова, С. В. Харченко, Т. В. Плужнікова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 30–32.
 19. Голяка, С. К. Формування валеологічної освіти учнів на уроках фізичної культури [Текст] / С. К. Голяка, С. С. Возний // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 346–349. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 20. Гончаренко, В. І. Значення освітлення у створенні раціональних умов зорової роботи учнів, основні недоліки облаштування освітлення в навчальних закладах для дітей в Донецькій області [Текст] / В. І. Гончаренко, О. О. Берегова, В. В. Матюшина // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 32–34.
 21. Губар, А. О. Стан здоров’я дітей, підлітків та молоді [Текст] / А. О. Губар, Т. В. Золотарьова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 32–34.
 22. Гуліч, М. П. Компетенції, набуті у шкільному віці, та їхня роль у формуванні харчової поведінки молоді [Текст] / М. П. Гуліч, О. Д. Петренко, Л. С. Любараська // Довкілля та здоров’я. – 2021. – № 2. – С. 22–27.
 23. Гуранич, Т. В. Вплив комбінованого дефіциту йоду та міді на структурно-функціональні особливості гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи [Текст] / Т. В. Гуранич, М. М. Багрій, М. М. Воронич-Семченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т. 1 (113), вип. 4. – С. 88–93.
 24. Давиденко, О. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи студентів спеціальної медичної групи [Текст] / О. Давиденко, В. Семененко, В. Білецька // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2013. – №2. – С. 133–136.
 25. Данило, Л. Аналіз наукового дискурсу проблеми “оздоровча діяльність” [Текст] / Л. Данило // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 4 (90). – С. 36–57.
 26. Дарико, О. О. Впровадження інноваційних форм у здоров’язбережувальному освітньому середовищі [Текст] / О. О. Дарико // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 91–93.
 27. Дегтяренко, Т. Психофізіологічне забезпечення адаптивності студентів до фізичних навантажень [Текст] / Т. Дегтяренко, Р. Яготін, Є. Долгієр // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 3 (87). – С. 211–222.
 28. Демідова, О. Вплив секційних занять з футболу на адаптаційні можливості серцево-судинної системи організму студентів [Текст] / О. Демідова, С. Гида // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 4. – С. 13–22.
 29. Динаміка психофункціональних показників учнів військового ліцею в процесі навчання [Текст] / О. І. Іванова [та ін.] // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, Михайличенко О. В. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 87–93.
 30. Добростав, О. В. Функціональний стан центральної нервової системи (ЦНС) першокурсниць з різним індексом маси тіла [Текст] / О. В. Добростав, О. І. Плиска // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю Київського національного університету ім. Т. Шевченка та 120-річчю від дня народження А. І. Ємченка, (7–9 жовтня 2014 року, м. Київ) : тези доповідей / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, Н. Є. Нурищенко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 55.
 31. Дорошенко, А. Ю. Залежність рівня фізичного розвитку дошкільників від виду вигодовування протягом першого року життя [Текст] / А. Ю. Дорошенко, О. О. Пташенчук, В. В. Тименко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 213–218.
 32. Дубогай, О. Д. Здоров’язбереження школярів у системі освітньо-рухового навчання [Текст] / О. Д. Дубогай // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 366–371. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 33. Жульова, С. І. Валеологічна підготовка молодого вчителя основ здоров’я [Текст] / С. І. Жульова // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 117–119.
 34. Захаріна, Є. А. Актуальні проблеми позакласної оздоровчо-виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / Є. А. Захаріна // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 190–193.
 35. Захаріна, Є. А. Особливості рекреаційно-оздоровчих програм для дітей у Сполучених Штатах Америки [Текст] / Є. А. Захаріна, А. В. Віндюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 7–10. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 36. Здоров’я дітей в умовах карантину [Текст] / С. Гозак [та ін.] // Рідна школа. – 2020. – № 5/6. – С. 31–42.
 37. Золотарьова, Т. В. Синергетична здоров’язбережувальна освітня технологія [Текст] / Т. В. Золотарьова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 96–99.
 38. Інтенсивність окисного метаболізму та продукції оксиду азоту у студенток за умов адаптації функціональних систем до фізичних навантажень [Текст] / Н. В. Богдановська [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2018. – Т. 64, № 5. – С. 32–40.
 39. Кабацька, О. Формування навичок самоконтролю здоров’я студентів [Текст] / О. Кабацька // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 144–152.
 40. Кабачкова, А. В. Мониторинг функционального состояния студентов младших курсов [Текст] / А. В. Кабачкова, Л. В. Капилевич // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 7. – С. 30–33.
 41. Колесник, А. С. До оцінки проблеми адаптації дітей під час навчальної діяльності [Текст] / А. С. Колесник, В. В. Кузьмичова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 103–103.
 42. Колишкін, О. В. Напрями формування культури здоров’я учнів з інтелектуальними порушеннями в сучасній педагогічній практиці [Текст] / О. В. Колишкін // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 листопада 2019 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Управління освіти і науки Сумської міської ради та ін. ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 161–165.
 43. Кондратюк, С. М. Педагогічні умови статево-рольової соціалізації старших дошкільників [Текст]. Розділ 1 : Педагогічні стратегії формування особистості дітей дошкільного віку / С. М. Кондратюк // Дошкільна та початкова освіта в сучасному педагогічному просторі : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: О. В. Лобова, С. М. Кондратюк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 61–77.
 44. Коньков, А. М. Шляхи збереження здоров’я людей похилого віку в умовах соціальної нестабільності [Текст] / А. М. Коньков // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 236–241.
 45. Коц, В. П. Моніторинг функціональних можливостей організму дітей [Текст] / В. П. Коц, С. М. Коц, О. М. Заскалько // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ «Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 104–107.
 46. Кузнецова, А. А. Влияние геомагнитной активности на функциональные возможности студентов-спортсменов [Текст] / А. А. Кузнецова, А. И. Босенко, Г. А. Дышель // Адаптаційні можливості дітей та молоді : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ “Лерадрук”], 2012. – Ч. 2. – С. 200–204.
 47. Кукса, Н. Показники функціонального стану верхніх кінцівок у дітей із церебральним паралічем [Текст] / Н. Кукса, В. Литвиненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 181–190.
 48. Кукса, Н. В. Корекційний зміст і структура методики розвитку функціональних можливостей рук у дітей 5–10 років зі спастичними формами церебрального паралічу [Текст] / Н. В. Кукса // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 164–171.
 49. Латіна, Г. О. До проблеми організації харчування у закладах загальної середньої освіти [Текст] / Г. О. Латіна, Р. В. Замятіна // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 74–78.
 50. Латіна, Г. О. Стан здоров’я учнів школи-осередку сприяння здоров’я [Текст] / Г. О. Латіна, Н. І. Лебединець // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 80–82.
 51. Латіна, Г. О. Структура вільного часу педагогічного працівника як запорука професійного здоров’я [Текст] / Г. О. Латіна, Є. В. Волошина // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 111–114.
 52. Лебединець, Н. І. Аналітичний екопроєкт: здоров’я школярів – цінність особиста, соціальна, освітня [Текст] / Н. І. Лебединець // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 118–121.
 53. Литвиненко, О. М. Проблеми здоров’я та фізичної активності студентів європейських вишів та шляхи їх вирішення [Текст] / О. М. Литвиненко, О. С. Артюхов, Х. М. Косенко // Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини : XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція : збірник наукових праць / МОН України ; Академія наук вищої школи України ; Миколаївський національний ун-т ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [під ред. С. В. Гетманцева]. – Миколаїв : [МНУ ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 65–70.
 54. Ліфенцев, Д. С. Вплив якості сну, харчування і фізичної активності на фізіологічну адаптацію та рівень тривожності студентів-першокурсників СумДПУ імені А. С. Макаренка [Текст] / Д. С. Ліфенцев, О. О. Пташенчук // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Вип. 16. – С. 68–75.
 55. Луковська, О. Принципи адаптації організму як теоретична база розробки реабілітаційних заходів [Текст] / О. Луковська, В. Пічурін // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 98–100.
 56. Мельник, І. М. Соціально-психологічні основи фізичної рекреації для підтримка здоров’я сучасної молоді [Текст] / І. М. Мельник, І. В. Караімчук // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 242–247.
 57. Мельник, О. А. Здоров’язберігаючі технології – прогресивний метод у збереженні і зміцненні підростаючого покоління у сучасному освітньому просторі [Текст] / О. А. Мельник // Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини : XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція : збірник наукових праць / МОН України ; Академія наук вищої школи України ; Миколаївський національний ун-т ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [під ред. С. В. Гетманцева]. – Миколаїв : [МНУ ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 70–73.
 58. Ментенко, К. О. Особливості процесу формування здоров’язбережувального середовища для учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / К. О. Ментенко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 29 березня 2019 р. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 122–126.
 59. Мирзаева, Г. П. Адаптационные возможности организма учащихся в зависимости от их физической нагрузки [Текст] / Г. П. Мирзаева, Н. С. Жумамуратова // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали I-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, (23–27 листопада 2015 року, м. Слов’янськ) / МОН України, ДВНЗ “Донбаський державний пед. ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2015. – С. 164–167.
 60. Мосейчук, Ю. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку культури здоров’я учнів [Текст] / Ю. Мосейчук, Ю. Палічук // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 6 (92). – С. 54–68.
 61. Москаленко, В. В. Вплив ігрової діяльності на розвиток особистості дошкільника з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / В. В. Москаленко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 29 березня 2019 р. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 126–130.
 62. Недодатко, Н. Г. Формування оздоровчо-гігієнічної цінності природи у дітей дошкільного віку [Текст] / Н. Г. Недодатко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 415–416.
 63. Некрасов, Г. Г. Здоров’яформувальні та здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні та навчанні [Текст] / Г. Г. Некрасов // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 48–50.
 64. Николаева, Е. И. Сравнительный психологический анализ функционального состояния студентов разных форм обучения в педагогическом вузе [Текст] / Е. И. Николаева, С. А. Котова // Вопросы психологии. – 2011. – № 4. – С. 24–32.
 65. Носенко, Е. Л. “Позитивна психологія” й перспективи досліджень оптимального функціонування людини як суб’єкта життєдіяльності [Текст] / Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3. – С. 56–66.
 66. Обговорення проекту комплексної цільової програми “Здорові діти – могутня держава” [Текст] / І. О. Калиниченко [та ін.] // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 11–14.
 67. Оглоблина, И. Ю. Массаж для коррекции функциональных возможностей кистей рук [Текст] / И. Ю. Оглоблина // Логопед. – 2013. – № 6. – С. 18–26.
 68. Омельченко, С. О. Здоров’язбережувальний освітній простір як основа ефективності функціонування сучасного навчального закладу [Текст] / С. О. Омельченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 18–19.
 69. Омельченко, Т. Г. Профілактика донозологічного стану організму студентів як складова формування здорового способу життя [Текст] / Т. Г. Омельченко // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 212–215.
 70. Особливості динаміки патологічної ураженості дитячого населення Одеської області [Текст] / В. О. Гончаров [та ін.] // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 34–36.
 71. Особливості функціонального стану серцево-судинної системи спортсменів-інвалідів [Текст] / С. Афанасьєв [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 1. – С. 241–245.
 72. Остов, В. М. Формування професійно-теоретичного мислення в майбутніх фахівців галузі фізичне виховання, спорт і здоров’я людини [Текст] / В. М. Остов // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 153–159.
 73. Пангелова, Н. Педагогічні умови оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкових класів сільської школи [Текст] / Н. Пангелова, В. Рубан, Б. Пангелов // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 369–380.
 74. Папусь, О. В. Інноваційні принципи до створення здоров’язбережувального середовища в закладах освіти [Текст] / О. В. Папусь, О. В. Лазоренко // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7-8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 135–136.
 75. Партнерська взаємодія закладів вищої та загальної середньої освіти у створенні здоров’яспрямованого середовища [Текст] / І. О. Калиниченко [та ін.] // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 44–48.
 76. Повзун, А. А. Сезонные изменения адаптационных возможностей организма студенток спортивного и не спортивного факультетов [Текст] / А. А. Повзун, В. В. Апокин // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали I-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, (23–27 листопада 2015 року, м. Слов’янськ) / МОН України, ДВНЗ “Донбаський державний пед. ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2015. – С. 172–176.
 77. Про затвердження норм і Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку [Текст] : постанова від 24.03.21 р., № 305 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 66, 7 квітня. – С. 6–11.
 78. Прокопенко, Н. А. Продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте: проблемы и пути решения [Текст] : [демографические, правовые, социальные проблемы занятости людей старшего и пожилого возраста в профессионально-деловой сфере на примере Германии, России, Украины] / Н. А. Прокопенко // Довкілля та здоров’я. – 2021. – № 1. – С. 49–60.
 79. Путров, С. Ю. Сучасний погляд на складові компоненти здоров’я людини [Текст] / С. Ю. Путров // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 232–237.
 80. Ревасевич, І. Вікова динаміка розвитку структурних компонентів особистісної адаптованості у системі фундаментального експерименту [Текст] / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 105–115.
 81. Результати анкетування студентів різних вищих навчальних закладах (ВНЗ) України щодо усвідомлення ними загрози для їх здоров’я факторів ризику неінфекційних захворювань [Текст] / М. П. Гуліч [та ін.] // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 87–89.
 82. Рехтета, Л. О. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти [Текст] / Л. О. Рехтета // Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини : XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція : збірник наукових праць / МОН України ; Академія наук вищої школи України ; Миколаївський національний ун-т ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [під ред. С. В. Гетманцева]. – Миколаїв : [МНУ ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 74–76.
 83. Сабаніна, Л. Є. Здоров’я молоді та формування здорового способу життя [Текст] / Л. Є. Сабаніна, О. Є. Кабанова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 139–142.
 84. Сергєєва, Л. А. Залежність психічного здоров’я молоді від радіохвильового електромагнітного навантаження [Текст] / Л. А. Сергєєва, О. І. Вальченко, О. І. Глэбова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 142–145.
 85. Сергиенко, Л. П. Оценка развития адаптационных способностей спортсменов [Текст] / Л. П. Сергиенко // Адаптаційні можливості дітей та молоді : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ “Лерадрук”], 2012. – Ч. 2. – С. 287–301.
 86. Сергієнко, К. В. Деякі аспекти стану здоров’я дітей на початку шкільного життя [Текст] / К. В. Сергієнко, А. І. Русанова, Д. О. Шишко // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7-8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 145–146.
 87. Сердюк, А. М. Інформаційно-статистична модель аналізу стану здоров’я населення [Текст] / А. М. Сердюк, С. С. Карташова, О. І. Тимченко // Довкілля та здоров’я. – 2012. – № 3. – С. 30–35.
 88. Сидорчук, Л. І. Стан здоров’я людини та мікроекологія товстої кишки [Текст] / Л. І. Сидорчук // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 64–71.
 89. Сидорчук, Л. Л. Вплив мікробіоми на здоров’я людини [Текст] / Л. Л. Сидорчук, А. С. Сидорчук // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 71–75.
 90. Соболь, Є. В. Вплив геохронокліматичних факторів на показники гуморальної ланки системного імунітету [Текст] / Є. В. Соболь, В. І. Шейко // Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини : XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція : збірник наукових праць / МОН України ; Академія наук вищої школи України ; Миколаївський національний ун-т ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [під ред. С. В. Гетманцева]. – Миколаїв : [МНУ ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 33–36.
 91. Сосновський, В. В. Характеристики функціональних станів регуляторних систем організму у бігунів на середні дистанції при довгостроковій адаптації до умов середньогір’я [Текст] / В. В. Сосновський, В. А. Пастухова, В. М. Ільїн // Фізіологічний журнал. – 2018. – Т. 64, № 6. – С. 55–62.
 92. Сотнікова-Мелешкіна, Ж. В. Порівняльна характеристика показників якості життя учнів початкової школи за різних систем навчання [Текст] / Ж. В. Сотнікова-Мелешкіна, Г. Є. Островська // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 149–151.
 93. Тананакина, Т. П. Физиологический анализ базового уровня функционального состояния организма [Текст] / Т. П. Тананакина // Перспективи медицини та біології. – 2009. – Т. 1, № 1. – С. 20–26.
 94. Таран, Є. О. Наметові табори як спосіб формування здорового способу життя підлітків [Текст] / Є. О. Таран, Т. В. Золотарьова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 151–153.
 95. Татарова, С. П. Возможности технологий в поддержании здоровья пожилых людей [Текст] / С. П. Татарова, Н. А. Затеева // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 248–252.
 96. Толстенков, А. Н. Определение отношения студентов первого курса биологического факультета к своему здоровью [Текст] / А. Н. Толстенков // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7-8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 156–158.
 97. Тонкопей, Ю. Л. Науково-методичний супровід здоров’язбережувальної діяльності в умовах дошкільних навчальних закладів [Текст] / Ю. Л. Тонкопей, В. С. Шевченко // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 177–179.
 98. Топчій, М. С. Вплив оздоровчої фізичної культури на компонентний склад тіла жінок першого зрілого віку [Текст] / М. С. Топчій, О. С. Босенко, А. В. Полятова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 161–164.
 99. Урмич, О. М. Вплив сучасного стану гігієнічного виховання дітей на організм дитини [Текст] / О. М. Урмич // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 236–238.
 100. Фоменко, Е. Г. Классификация оздоровительных занятий в дошкольных учреждениях [Текст] / Е. Г. Фоменко, Е. А. Колькина // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 232–235.
 101. Функціональна асиметрія мозку у спортсменів високої кваліфікації [Текст] / Л. Г. Коробейникова [та ін.] // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю Київського національного університету ім. Т. Шевченка та 120-річчю від дня народження А. І. Ємченка, (7–9 жовтня 2014 року, м. Київ) : тези доповідей / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, Н. Є. Нурищенко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 80.
 102. Харитоненко, А. І. Здоров’язбереження та профілактика біологічної безпеки в освітньому вимірі [Текст] / А. І. Харитоненко, І. М. Коренева // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 238–240.
 103. Харченко, С. Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки [Текст] / С. Харченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 198–215.
 104. Чичикало, В. М. Здоров’язбережувальне середовище у закладах освіти [Текст] / В. М. Чичикало // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 176–177.
 105. Чікіна, Л. В. Функціональна асиметрія мозку за параметрами сенсомоторних реакцій вибору у чоловіків і жінок за різних умов діяльності [Текст] / Л. В. Чікіна, С. В. Федорчук, В. А. Трушина // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження професора Павла Дмитровича Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача, (6–8 жовтня 2010 р., Київ) : тези доповідей / КНУ ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, В. С. Мартинюк та ін.]. – [Київ] : Видавничо-поліграфічний центр “Київський ун-т”, 2010. – С. 231.
 106. Шаповалова, Т. Г. Практичні аспекти формування здоров’язбережувальної компетентності вихованців у позашкільних навчальних закладів [Текст] / Т. Г. Шаповалова // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 245–248.
 107. Швед, І. Педагогіка здоров’я у формуванні зростаючої особистості [Текст] / І. Швед // Рідна школа. – 2020. – № 5/6. – С. 54–57.
 108. Шмигов, П. В. Актуальні проблеми стану здоров’я майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] / П. В. Шмигов // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 249–253.
 109. Шумихина, И. И. Адаптивные возможности регуляторных систем организма легкоатлетов под влиянием тренировочных сборов [Текст] / И. И. Шумихина, А. П. Жужгов, Н. Л. Семенов // Освіта і здоров’я : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (27–28 березня 2014 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т проблем виховання НАПН України та ін. ; [редакційна рада: І. О. Калиниченко, О. О. Єжова, О. І. Іванова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 212–220.
 110. Щапова, А. Ю. Вплив рухових ігор на здоров’я школярів під час уроку фізичної культури у спеціальних медичних групах [Текст] / А. Ю. Щапова, А. А. Заставний // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 182–185.
 111. Юденок, В. Дослідження рівня соматичного здоров’я та фізичної працездатності учнів старшого шкільного віку Глухівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 [Текст] / В. Юденок, Р. Луценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 243–245. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 112. Яготін, Р. Алгоритм визначення адаптованості студентів ЗВО до фізичних навантажень [Текст] / Р. Яготін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 3 (77). – С. 167–177.

Комплексне дослідження функціонального стану, адаптаційних можливостей організму та ризику розвитку захворювань у різних групах населення

Психолого-педагогічні засади корекції психофізичного розвитку осіб із особливими освітніми потребами

 1. Андреєва, О. Теоретичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення [Текст] / О. Андреєва, М. Дутчак, О. Благій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 59–66.
 2. Банько, І. І. Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення дітей із тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / І. І. Банько // Логопед. – 2020. – № 6. – С. 2–6.
 3. Бєсєда, В. Модель корекції фізичного розвитку дітей раннього дошкільного віку з порушеннями психомоторики [Текст] / В. Бєсєда // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 1. – С. 30–43.
 4. Білаш, О. В. Мнемотехніка – можливість ефективного навчання дітей із синдромом Дауна [Текст] / О. В. Білаш // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 2–10.
 5. Бойко, О. С. Інноваційний підхід у роботі з дітьми із ЗНМ через нетрадиційні та здоров’язбережувальні технології [Текст] / О. С. Бойко, Н. М. Лазюк // Логопед. – 2020. – № 12. – С. 9–12.
 6. Бурбіцька, М. С. Оживи тіні предметів [Текст] : авторська гра : розвага / М. С. Бурбіцька // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 32–33.
 7. Варава, Н. Як соціалізувати дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / Н. Варава // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 1. – С. 67–69.
 8. Волкова, Л. С. Плани корекційної роботи щодо формування навичок читання [Текст] / Л. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 7. – С. 19–25. – Поч. № 6.
 9. Волкова, Л. С. Плани корекційної роботи щодо формування навичок читання [Текст] : [принципи корекції дислексії] / Л. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 6. – С. 25–31.
 10. Воробель, Г. Особливості реалізації змісту освіти для дітей з порушеннями слуху: досвід директора школи [Текст] / Г. Воробель // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 1. – С. 44–53.
 11. Гамова, Н. М. Гра як засіб формування та розвитку звукового сприймання у дітей старшої групи із ФФНМ [Текст] : професійна компетентність / Н. М. Гамова // Логопед. – 2020. – № 5. – С. 14–19.
 12. Гетьманенко, І. В. Як маленька жабка на весну чекала [Текст] : комплексне заняття з пріоритетом мовленнєвих завдань / І. В. Гетьманенко // Логопед. – 2020. – № 5. – С. 37–39.
 13. Горлова, Н. М. Формування словесної творчості в учнів із ЗПР та ЗНМ [Текст] / Н. М. Горлова // Логопед. – 2020. – № 12. – С. 4–8.
 14. Двойних, Н. А. Теоретичні аспекти дослідження логокорекційної роботи з учнями з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Н. А. Двойних // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 254–259.
 15. Діденко, Л. В. Особливості корекційної роботи з дошкільниками з порушеннями мовлення [Текст] / Л. В. Діденко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 259–263.
 16. Євсюкова, А. В. Методичні рекомендації з використанням сюжетних картинок для розвитку мовлення “Склади цікаву історію” [Текст] / А. В. Євсюкова // Логопед. – 2020. – № 9. – С. 2–6.
 17. Євсюкова, А. В. Склади цікаву історію [Текст] : методичні рекомендації з використання сюжетних карток для розвитку мовлення / А. В. Євсюкова // Логопед. – 2020. – № 8. – С. 2–7.
 18. Заєць, О. І. Артикуляційна історія “Кленовий листопад” [Текст] : [артикуляційна гімнастика] / О. І. Заєць // Логопед. – 2020. – № 11. – С. 16–17.
 19. Залізняк, Н. В. Формування культури здоров’я та мовлення дітей з особливими освітніми потребами на основі мистецтва евритмії [Текст] : [евритмія – гармонійна плавність ритмічної організації поетичного мовлення] / Н. В. Залізняк // Логопед. – 2020. – № 6. – С. 19.
 20. Климонтович, Е. Ю. Консультация логопеда: для специалистов и родителей [Текст] / Е. Ю. Климонтович // Школа здоровья. – 2005. – № 2. – С. 50–53.
 21. Коваленко, Л. М. Розвиваємо мовленнєве дихання у дітей із порушеннями мовлення. Педагогічний тренінг [Текст] / Л. М. Коваленко // Логопед. – 2020. – № 7. – С. 17–22.
 22. Козацька, О. Розвиток фонематичних процесів у дітей з мовленнєвими порушеннями [Текст] : [корекційна робота в дошкільному закладі] / О. Козацька // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 207–212.
 23. Конюшенко, Г. С. У пошуках дерева знань [Текст] : заняття з використанням передових логопедичних корекційних технологій і методик / Г. С. Конюшенко // Логопед. – 2020. – № 10. – С. 20–23.
 24. Коротка, О. І. Артикуляційні вправи – корисні та цікаві [Текст] / О. І. Коротка // Логопед. – 2020. – № 6. – С. 36–37.
 25. Котова, Л. В. Їжачкові кульки [Текст] : застосування елементів Су-джок терапії та пальцевого масажу шестигранними олівцями : [стимулювання мовленнєвих центрів дітей] / Л. В. Котова // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 11–14.
 26. Кравчук, І. В. Розвиток та корекція фонетико-фонематичної складової мовлення молодших школярів із ТМП [Текст] / І. В. Кравчук // Логопед. – 2020. – № 6. – С. 11–18.
 27. Кулинич, Б. Історія українського паралімпійського спорту в електронних медіа: рівень інформативності та репрезентативності [Текст] / Б. Кулинич, В. Лазуренко // Український історичний журнал. – 2021. – № 1. – С. 190–197.
 28. Литовченко, С. Діти з порушеннями слуху: організація підтримки та комплексна оцінка в ІРЦ [Текст] : [ІРЦ – інклюзивно-ресурсні центри] / С. Литовченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 1. – С. 19–29.
 29. Марченко, А. Г. Затримка психомовленнєвого розвитку як медико-психолого-педагогічна проблема [Текст] / А. Г. Марченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Борякта ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 300–304.
 30. Матківська, А. Розвиток дрібної моторики рук для стимуляції мовного розвитку дітей з порушеннями слуху [Текст] / А. Матківська // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 1. – С. 54–57.
 31. Михайлюк, І. М. “Яєчко просте, яєчко золоте – велике й мале” [Текст] : логопедичне заняття з елементами образотворчої діяльності / І. М. Михайлюк // Логопед. – 2020. – № 5. – С. 25–29.
 32. Нежуріна, О. А. Особливості індивідуально-корекційної роботи з дітьми дошкільного віку, які мають інтелектуальні порушення [Текст] / О. А. Нежуріна // Логопед. – 2020. – № 12. – С. 20–23.
 33. Образок, В. Л. Індивідуальні корекційні заняття з дітьми, які заїкаються [Текст] / В. Л. Образок // Логопед. – 2020. – № 7. – С. 23–27.
 34. Палійчук, А. В. Патріотичне виховання дошкільників з вадами мовлення [Текст] / А. В. Палійчук // Магістр : [збірник наукових праць молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Каф. менеджменту освіти та педагогічної вищої школи ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін. ]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 2. – С. 185–189.
 35. Пацай, Т. В. Сходинки інклюзії [Текст] : інклюзивна освіта: крокуємо разом : (методичні рекомендації для педагогів та батьків) / Т. В. Пацай // Логопед. – 2020. – № 10. – С. 10–19.
 36. Пацай, Т. В. Сходинки інклюзії. Інклюзивна освіта: крокуємо разом [Текст] : (методичні рекомендації для педагогів та батьків) / Т. В. Пацай // Логопед. – 2020. – № 9. – С. 24–31.
 37. Перфільєва, Т. О. Заняття з фонетичної ритміки для глухих дітей 6-го року життя [Текст] : звук [п] / Т. О. Перфільєва // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 4. – С. 29–31.
 38. Перфільєва, Т. О. Практико-орієнтовані вправи для роботи над голосом [Текст] : методичні рекомендації для батьків і педагогів, які працюють з дітьми з порушеннями слуху та мовлення / Т. О. Перфільєва // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 3. – С. 13–15.
 39. Перфільєва, Т. О. Робота над ритмом, темпом та інтонацією [Текст] : для батьків і педагогів, які працюють з дітьми з порушенням слуху та мовлення / Т. О. Перфільєва // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 4. – С. 26–28.
 40. Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року [Текст] : розпорядження від 07.04.21 р., № 285-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 72, 15 квітня. – С. 11.
 41. Рибчинська, Г. І. Лялька-мотанка – оберіг [Текст] / Г. І. Рибчинська // Логопед. – 2020. – № 5. – С. 25–29.
 42. Романенко, О. Б. Самомасаж із використанням природного та іншого матеріалу [Текст] : [ігровий самомасаж рук] / О. Б. Романенко // Логопед. – 2020. – № 8. – С. 23–29.
 43. Романенко, О. В. Розвиток рухливості органів артикуляційного апарату – важливий крок на шляху до правильного мовлення [Текст] / О. В. Романенко, Г. В. Куценко // Логопед. – 2020. – № 10. – С. 30–31.
 44. Савенок, І. М. Особливості пізнавальної діяльності старших дошкільників із ЗНМ [Текст] : професійна компетентність / І. М. Савенок // Логопед. – 2020. – № 5. – С. 8–13.
 45. Синьов, В. Сучасні питання методології системи наук про спеціальну освіту [Текст] / В. Синьов, А. Шевцов // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 63–71.
 46. Синьов, В. Тенденції професійної підготовки фахівців спеціальної освіти в системі вищої школи [Текст] / В. Синьов, Д. Супрун, М. Шеремет // Вища освіта України. – 2020. – № 1. – С. 34–42.
 47. Тищенко, С. В. Музыка Моцарта – витамин речи [Текст] : профессиональная компетентность; / С. В. Тищенко // Логопед. – 2020. – № 5. – С. 4–7.
 48. Тищенко, С. В. Тавтология – как эффективное средство автоматизации звуков [Текст] / С. В. Тищенко // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 15–19.
 49. Чапаєва, А. В. Використання камінчиків марблс у роботі вчителя-логопеда [Текст] : дошкільний вік / А. В. Чапаєва // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 20–23.
 50. Якимчук, Г. Вестибулярні пластинки в логопедичній практиці [Текст] / Г. Якимчук // Палітра педагога. – 2021. – № 3. – С. 9–12.
 51. Якимчук, Г. Логопед онлайн [Текст] / Г. Якимчук // Дошкільне виховання. – 2020. – № 8. – С. 13–15.
 52. Якуша, Є. П. У країні голосних звуків [Текст] : інтегроване заняття для молодшої групи / Є. П. Якуша // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 24–25.
 53. Янкевич, Т. С. Логопедична ігротека [Текст] : комплексний підхід з використанням елементів логосенсорики у корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами / Т. С. Янкевич, О. С. Яковенко // Логопед. – 2020. – № 10. – С. 4–9.

Філософсько-антропологічна та культурологічна парадигми спорту і туризму

Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів у системі багаторічної підготовки