Навчально-науковий інститут фізичної культури

Застосування інноваційних технологій у спорті вищих досягнень та у фізичному вихованні різних груп населення

Теоретико-методологічні і організаційно-методичні проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації, ерготерапії та спеціальної освіти

Теоретичні та методичні основи фізкультурної освіти різних груп населення

Оцінка репродуктивного здоров’я підлітків і молоді з різними типами гендерної ідентичності

Комплексне дослідження функціонального стану, адаптаційних можливостей організму та ризику розвитку захворювань у різних групах населення

Психолого-педагогічні засади корекції психофізичного розвитку осіб із особливими освітніми потребами

Філософсько-антропологічна та культурологічна парадигми спорту і туризму

Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів у системі багаторічної підготовки