Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу за спеціальністю 8.000009 “Управління навчальним закладом” / укл. В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова. – Суми : СумДПУ, 2003. – 36 с.