Правила користуванння

І. Загальні положення

1.1. «Віртуально-бібліографічна довідка» є складовою довідково-інформаційної роботи Наукової бібліотеки. Головна мета сервісу – довідкове обслуговування віддалених користувачів НБ СумДПУ імені А. С. Макаренка.

1.2. На запитання користувачів відповідають фахівці науково-бібліографічного та інформаційного відділу.

1.3. Програмна підтримка забезпечується відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення НБ СумДПУ імені А. С. Макаренка.

1.4. Право на користування сервісом мають користувачі НБ СумДПУ імені А. С. Макаренка.

1.5. Джерела виконання запитів:

 • традиційний довідково-бібліографічний апарат;
 • електронний каталог Бібліотеки;
 • БД «Електронна бібліотека СумДПУ»;
 • БД «Праці науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка»;
 • фонд виконаних довідок.

1.6. Віртуальні довідки виконуються безкоштовно.

ІІ. Права користувачів

Користувачі мають право :

2.1. На самостійний пошук інформації на сайті Наукової бібліотеки СумДПУ імені А. С. Макаренка.

2.2. На отримання бібліографічної консультації.

2.3. Онлайн-сервіс «Віртуальна бібліографічна довідка» виконує наступні види довідок:

 • тематичні довідки на основі використання наявних в Бібліотеці  традиційних та електронних ресурсів;
 • адресні довідки про наявність документів в фонді Бібліотеки та їх місці зберігання;
 • довідки про уточнення або доповнення елементів бібліографічного опису документів з фонду Бібліотеки.

ІІІ. Обмеження

3.1. Запити приймаються протягом робочого тижня. У вихідні та святкові дні сервіс «Віртуальна бібліографічна довідка» не працює.

3.2. Приймається п’ять запитів на добу.

3.3. Від одного користувача приймається один запит на добу.

3.4. Запит має містити лише одне питання.

3.5. Відповіді на запити виконуються в порядку їх отримання протягом 1-2 робочих днів залежно від складності.

3.6. Кількість джерел інформації в списках обмежена до 10 назв. Перевага надається авторитетним та актуальним виданням.

3.7. Не надаються відповіді на запити:

 • що порушують чинне законодавство про інформацію;
 • комерційного або розважального характеру;
 • пов’язані з розв’язанням конкретних задач з навчальних дисциплін;
 • що потребують глибокого наукового пошуку із залученням додаткових засобів інформації, відсутніх в НБ СумДПУ імені А. С. Макаренка;
 • пов’язані з підбором і складанням списку джерел для наукових робіт;

3.8. Не надсилаються електронні копії документів, а лише надається інформація про їх наявність в фонді Бібліотеки.