Теорія та методика навчання суспільних дисциплін [Текст] : науково-педагогічний журнал. Вип. 9 / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 174 с.