Теорія та методика навчання суспільних дисциплін [Текст] : науково-педагогічний журнал. Вип. 3 / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 128 с.