Теорія та методика навчання суспільних дисциплін [Текст] : науково-педагогічний журнал. Вип. 2 / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 112 с.