Теорія та методика навчання суспільних дисциплін [Текст] : науково-педагогічний журнал. Вип. 11 / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: С. І. Моцак, Н. М. Гупан, А. П. Гриценко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – 110 с.