Теорія та методика навчання суспільних дисциплін [Текст] : науково-педагогічний журнал. № 2 (5) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ [ім. А. С. Макаренка], 2017. – 93 с.