Теорія та методика навчання суспільних дисциплін [Текст] : науково-педагогічний журнал. № 1 (6) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ [ім. А. С. Макаренка], 2018. – 201 с.