Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал. Вип. 1 / За заг. ред. О.В. Михайличенко.– Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – 130 с.