Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія [Текст] : науковий журнал. Вип. 1 / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. С. Б. Кузікова, редкол.: А. Н. Гірняк, І. А. Гуляс, З. С. Карпенко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – 50 с.