Слобожанський науковий вiсник. Серiя Природничi науки [Текст] : науковий журнал. Вип. 2 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. А. О. Корнус ; редкол.: Miroslava Hlebova, Ю. В. Буц, В. П. Воровка та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – 50 с.