Слобожанський науковий вiсник. Серiя Філологічні науки [Текст] : науковий журнал. Вип. 2 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: Н. М. Бідюк, Л. М. Горболіс, Т. В. Григоренко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – 50 с.